Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Rozwój ekonomii społecznej w regionie wrocławskim” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach mających na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii Społecznej, m.in.: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej.

więcej >>>

Czym jest XIX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego? XIX Szkoła to 10 dni wytężonej pracy w grupie około 30 osób z całej Polski. To ogromna różnorodność uczestników – zarówno pod względem wieku, środowisk, partii politycznych, poglądów. To możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, rozwijania postaw i nawiązania kontaktów, które swój dalszy ciąg mają po zakończonym projekcie oraz dołączenie do zsieciowanego grona ponad 850 Absolwentów.

więcej >>>

Zapraszamy na konferencję „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych” – tylko do 25 maja 2011 trwa rejestracja uczestników!

więcej >>>

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Telewizji Polskiej oddział Wrocław, Stowarzyszenia „Nowa Rodzina” oraz Stowarzyszenia Semper Avanti pragniemy zaprosić do udziału w konferencji „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku”, która odbędzie się w dniu 27 maja br. w Sali Sejmiku Wojewódzkiego, przy ulicy przy Placu Powstańców Warszawy 1. Konferencja ta jest wydarzeniem otwierającym rok wolontariatu na Dolnym Śląsku w związku z jego obchodami w Unii Europejskiej. 

więcej >>>

27 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu podczas konferencji otwierającej projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej” realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA” oraz UM Wrocławia w części merytorycznej został zaprezentowany i oficjalnie rozpoczęty projekt „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowany w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA realizowany przy wsparciu Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Badanie fokusowe polegające na prowadzeniu dyskusji moderowanej (w formie wywiadu grupowego) zostanie przeprowadzone z udziałem firm reprezentujących MŚP oraz organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku i będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie przykładów „dobrych praktyk” we wdrażaniu CSR na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Badanie fokusowe polegające na prowadzeniu dyskusji moderowanej (w formie wywiadu grupowego) zostanie przeprowadzone z udziałem firm reprezentujących MŚP oraz organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku. Badanie będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie przykładów „dobrych praktyk” we wdrażaniu CSR na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Przegląd praktyk partnerskich w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw był tematem pierwszego spotkania studyjnego zorganizowanego w ramach ponadnarodowej sieci współpracy. Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 14-15 kwietnia br., partnerzy z pięciu województw - dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego – wraz z ekspertem analizowali zebrane w ramach projektu dane i dyskutowali na temat partnerstwa w inicjatywach związanych z adaptacyjnością pracowników i przedsiębiorstw, o zasadach doboru partnerów oraz idealnego partnerstwa miedzyregionalnego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych na publiczne debaty „Dobre prawo dla NGO” które umożliwią Państwu wypracowanie własnych propozycji rozwiązań prawnych mających odmienić negatywne tendencje aktywności obywatelskiej w Polsce, a także możliwość wyznaczenia nowych rekomendacji i dążenia do uproszczenia działalności organizacji w obszarze formalno-administracyjnym.

więcej >>>

Do Konkursu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie (pracy, inwalidów, socjalne, osób prawnych) oraz spółki not for profit.

więcej >>>

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość  o powołaniu naszej przedstawicielki Pani Marii Lewandowskiej-Miki do sieci Ambasadorów konkursu promującego aktywność kobiet na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

W 1989 roku nastąpił faktyczny nieskrępowany rozwój organizacji pozarządowych w Polsce. Jednak już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawił się szereg przepisów utrudniających działalność organizacji – jak prowadzenie księgowości, podwyżka podatków od osób fizycznych, objęcie ubezpieczeniem społecznym umów-zleceń. Dlatego też Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pragnie zaprosić Państwa do debaty nad wyznaczeniem nowych rekomendacji, regulacji prawnych mogących odmienić te tendencje i uprościć naszą działalność w obszarze formalno-administracyjnym.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl