Przedstawicielka DFOP Ambasadorem konkursu promującego aktywność kobiet na Dolnym Śląsku

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość  o powołaniu naszej przedstawicielki Pani Marii Lewandowskiej-Miki do sieci Ambasadorów konkursu promującego aktywność kobiet na Dolnym Śląsku.

Celem konkursu organizowanego wspólnie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest promocja i upowszechnienie idei zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej na Dolnym Śląsku. Wydarzenie oprócz nagrodzenia oraz wyróżnienia kobiet i działań na rzecz ich aktywności ma również przyczynić się do polepszenia  jakości życia m.in. poprzez promocję i transfer dobrych praktyk oraz profesjonalizację sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego na Dolnym Śląsku w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym.

Dolnośląska Federacja z uznaniem przyjęła informację o nominacji na Ambasadora jednego z jej przedstawicieli. Rolą naszej Pani Ambasador  będzie nominowanie  inicjatywy, instytucji lub osoby do konkursu. W najbliższym czasie zostaną przekazane nominacje na ręce organizatorów konkursu oraz uzasadnienie. Informacja ta pojawi się również na stronie internetowej Federacji.

Akt powołania Marii Lewandowskiej-Miki do sieci Ambasadorów: akt_powołania.pdf

Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem strony: www.aktywnosckobiet.pl

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl