Spotkanie studyjne dot. przeglądu praktyk współpracy partnerskiej w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

Przegląd praktyk partnerskich w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw był tematem pierwszego spotkania studyjnego zorganizowanego w ramach ponadnarodowej sieci współpracy. Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 14-15 kwietnia br., partnerzy z pięciu województw - dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego – wraz z ekspertem analizowali zebrane w ramach projektu dane i dyskutowali na temat partnerstwa w inicjatywach związanych z adaptacyjnością pracowników i przedsiębiorstw, o zasadach doboru partnerów oraz idealnego partnerstwa miedzyregionalnego.

Omówione zostały również przykładowe działania partnerskie:

  • „Praca – Życie – Równowaga” – projekt realizowany w partnerstwie Związku Pracodawców Dolnego Śląska i Regionu Dolny Śląsk „Solidarność”;
  • „Flexicurity po dolnośląsku” – projekt realizowany przez Radę OPZZ Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska;
  • „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” – projekt systemowy „szybkiego reagowania”, realizowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z pięcioma agencjami rozwoju regionalnego.

Wyniki spotkania można podsumować zacytowanym przez jednego z uczestników stwierdzeniem: „Samemu idzie się szybciej, ale razem dojdzie się dalej”.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie spotkanie podsumowujące przegląd praktyk dotyczących adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw w skali mikro i makro, które zostanie zorganizowane w Szczecinie w daniach 12-13 maja br.

Efektem przeglądów, analiz i spotkań będzie raport zawierający m.in. rekomendacje pomocne we wdrażaniu PO KL w obszarze adaptacyjności i opis rezultatów wypracowanych w ramach sieci współpracy. Raport zostanie udostępniony instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO KL w kraju oraz partnerom społeczno – gospodarczym mającym wpływ na kreowanie rozwiązań obszarze adaptacyjności.

Natomiast w czerwcu i we wrześniu br. odbędzie się 5 regionalnych seminariów upowszechniających wypracowane w ramach projektu rezultaty. Do udziału w nich zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze adaptacyjności w poszczególnych województwach.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl