Relacja z konferencji otwierającej projekt

27 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej” realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA” oraz UM Wrocławia. W siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zgromadzili się przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz aktywnych obywateli. Podczas otwarcia konferencji oraz w części merytorycznej został zaprezentowany i oficjalnie rozpoczęty projekt „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowany w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA realizowany przy wsparciu Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Gości przywitali Waldemar Weihs – Prezes DFOP, Robert Drogoś – Prezes „TRATWY” oraz Grzegorz Tymoszyk – Prezes Fundacji „Umbrella”. O koncepcji funkcjonowania sieci opowiedziała Pani Wioletta Matysek – Szumilas – Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD. W części merytorycznej dotyczącej „dobrych praktyk” koordynatorka projektu Anna Bogucka z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaprezentowała obszary działań przewidziane w projekcie w roku 2011, z których mogą skorzystać NGO oraz aktywni obywatele, a także miejscowości oraz dane teleadresowe nowoutworzonych punktów doradczo-konsultacyjnych.

Więcej o projekcie i punktach na stronie www.dfopwww.hb.pl oraz www.umwd.pl.

Załącznik:

Prezentacja dot. Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego - prezentacja.pdf

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl