Zaproszenie do debaty

Szanowni Państwo,  

W 1989 roku nastąpił faktyczny nieskrępowany rozwój organizacji pozarządowych w Polsce. Jednak już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawił się szereg przepisów utrudniających działalność organizacji – jak prowadzenie księgowości, podwyżka podatków od osób fizycznych, objęcie ubezpieczeniem społecznym umów-zleceń.

Dużą nadzieję wiązaliśmy z „konstytucją pozarządową”, czyli ostatecznie formą prawną ujętą w zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niekiedy, dość naiwnie wydawało nam się, że ujęcie pewnych form, obszarów, czy zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi będzie tym samym mobilizacją dla urzędników, aby zadania publiczne przekazywać do realizacji III sektorowi.

Kilkuletnie doświadczenia skłaniają nas do refleksji, aby spojrzeć na regulacje prawne istniejące i projektowane nie poprzez poprawianie poszczególnych zapisów projektów nowych aktów prawnych, ale odwrotnie – zaproponować własne propozycje rozwiązań prawnych mających odmienić negatywne tendencje aktywności obywatelskiej.

Dlatego też Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pragnie zaprosić Państwa do debaty nad wyznaczeniem nowych rekomendacji, regulacji prawnych mogących odmienić te tendencje i uprościć naszą działalność w obszarze formalno-administracyjnym.

Proponujemy następujące zagadnienia do debaty:

  • Czy organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne powinna prowadzić stronę internetową BIP? A jeżeli tak to, od jakiej kwoty budżetu rocznie?
  • Możliwości „zaoszczędzenia” na realizacji zadania i przeznaczenia, przez organizację pozarządową, tych oszczędności na fundusz żelazny.
  • Czy organizacje pozarządowe powinny podlegać pod zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Jeżeli tak to, w jakich przypadkach?
  • Czy uprościć księgowość dla organizacji pozarządowych o małych budżetach?
  • Czy i jak uprościć procedury dotacyjne ze środków budżetowych oraz unijnych?
  • Czy organizacje powinny posiadać swobodę regulacji wewnętrznych swoich organizacji i związków?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z całą treścią pisma, które znajduje się w załączeniu.

Bardziej szczegółowych informacji udziela Maria Mika, dyrektor DFOP pod nr tel. 71 793 23 24 lub mailem: maria.mika@dfopwww.hb.pl  

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl