Ruszyła rekrutacja do XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego!

Czym jest XIX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego?

XIX Szkoła to 10 dni wytężonej pracy w grupie około 30 osób z całej Polski. To ogromna różnorodność uczestników – zarówno pod względem wieku, środowisk, partii politycznych, poglądów. To możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, rozwijania postaw i nawiązania kontaktów, które swój dalszy ciąg mają po zakończonym projekcie oraz dołączenie do zsieciowanego grona ponad 850 Absolwentów. Szkoła odbywa się w terminie 14-24 września 2011, w Popowie koło Serocka.

Dla kogo:

Dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych. 
 
Cel Szkoły:

Celem jest edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i wymiany poglądów.
 
Warunki uczestnictwa:

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które:

  • ukończyły 20 lat,
  • są liderkami/liderami w swoich środowiskach, organizacjach, partiach,
  • od co najmniej 2 lat angażują się w życie społeczno-polityczne,
  • chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Termin zgłoszeń upływa: 9 czerwca 2011 roku. Zachęcamy również do przedstawienia listów polecających lub innych materiałów poświadczający działalność. Materiały prosimy przesłać mailem na adres zgloszenia@szkola-liderow.pl, do dnia 9 czerwca 2010 roku, do godz. 18:00, w temacie podając: MATERIAŁY XIX SLSO - Imię i Nazwisko. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.
 
Harmonogram rekrutacji:

do 9.06.11, do godz. 18.00
- termin przysłania zgłoszeń
17.06.11, godz. 18.00
- ogłoszenie listy osób przyjętych na rozmowy kwalifikacyjne
21-22, 27-29.06.11 
- rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie
30.06, godz. 18.00 
- ogłoszenie listy uczestników Szkoły

Koszt Szkoły:

Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 550 zł, pozostałe koszy są pokryte przez partnerów XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Prosimy o zapoznanie się ze wzorem umowy uczestnika programu.
 
Program zeszłorocznej Szkoły, umowę podpisywaną z uczestnikami i inne informacje można znaleźć na stronie: www.szkola-liderow.pl

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Szkoła Liderów (www.szkola-liderow.pl)

Kontakt:
Magdalena Tchórznicka
e-mail: magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl
tel.: (+48) 22 556 82 63

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl