Decydujmy razem!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu „Decydujmy razem” zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych partycypacją publiczną czyli upowszechnianiem świadomego i aktywnego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym. Konferencja rozpocznie się 31 maja 2011 o 10:30 w Hotelu Novotel w Warszawie.

Komu i po co potrzebna jest partycypacja obywateli? Jakie są polskie, europejskie i światowe przykłady zastosowania partycypacji? „Ile” partycypacji mamy w Polsce? Czy partycypacja to tylko konsultacje? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadać będą uczestnicy panelu dyskusyjnego, wśród nich: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla, Marcin Stopa, Unia Metropolii Polskich, sekretarz Miasta Rzeszowa, dr hab. Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Moderatorem dyskusji będzie Jacek Żakowski.

W drugiej części konferencji odbędą się trzy równoległe sesje dyskusyjne:

  • Partycypacja w praktyce prowadzona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych będzie miała formę warsztatu z aktywnym udziałem uczestników. Przedstawiciele samorządu z Gdyni i Głuchowa zaprezentują własne przykłady partycypacji, przedstawiony zostanie także krótki film na temat dobrej praktyki zagranicznej. Uczestnicy wspólnie wykonają ćwiczenia – próby praktycznego zastosowania wybranego narzędzia partycypacyjnego w konkretnym zadanym temacie.
  • Partycypacja w polskich samorządach – różne ścieżki do celu, w trakcie której zaprezentowany zostanie sposób, w jaki Stowarzyszenie CAL i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej budują z samorządami gminnymi i powiatowymi proces partycypacji w lokalnych politykach publicznych.
  • Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym poświęcona będzie prezentacji narzędzia służącego pomiarowi partycypacji publicznej w samorządach opracowanego przez zespół ekspertów Instytutu Spraw Publicznych. Przedstawione zostaną założenia narzędzia, jego konstrukcja i sposób zastosowania. W części drugiej odbędzie się dyskusja z uczestnikami konferencji na temat przydatności i możliwości wykorzystania zaprezentowanego narzędzia oraz korzyści i ewentualnych trudności związanych z jego stosowaniem.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.decydujmyrazem.pl. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w ww. stronie. Rejestracja trwa do 25 maja 2011 roku (decyduje kolejność zgłoszeń) – liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w niej jest bezpłatny.

Załączniki:

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl