Zadzwoń lub napisz, a postaramy się odpowiedzieć na zapytania prawne i księgowe dotyczące twojej organizacji. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w III sektorze z terenu Dolnego Śląska do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa i księgowości w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

W związku z ogłoszonymi pracami konsultacyjnymi założeń do Planu Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok,  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na spotkanie poświęcone konsultacjom Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim. Spotkanie odbędzie się 7 lipca (czwartek) o godz. 11.00 przy pl. Solidarności 1/3/5 pok. 232, II p. we Wrocławiu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w III sektorze z terenu Dolnego Śląska do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa i księgowości w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Spotkania poświęcone dyskusji o planach działania na rok 2012 odbędą się 11 lipca 2011r. (zostanie poświęcone tematyce podejmowanej w ramach interwencji Priorytetu VI oraz VIII PO KL), oraz 12 lipca 2011r. (konsultowane będą założenia do Planów działania dla Priorytetów VII i IX PO KL).

więcej >>>

Instytucja Pośrednicząca PO KL przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

więcej >>>

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką III sektora na oficjalne otwarcie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu oraz na bezpłatne szkolenia z zakresu: „Zakładania Stowarzyszeń i Fundacji” oraz "Obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych".

więcej >>>

Informujemy, że w dniu  20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się I spotkanie standaryzująco-integracyjne Dolnosląskich Punktów Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Dnia 9 czerwca 2011 r. Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zaufania publicznego, samorządu terytorialnego oraz aktywnych obywateli na oficjalne spotkanie rozpoczynające działalność Punktu konsultacyjno-doradczego dla organizacji pozarządowych w Górze. Punkt powstał w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Celem szkolenia będzie przedstawienie różnych form i zasad zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych). Poruszone będą zagadnienia dotyczące umów o pracę, umów cywilno-prawnych, obowiązków ZUS, obowiązków podatkowych. Ponadto omówiona zostanie dokumentacja pracownicza (prowadzenia akt osobowych, urlopów wypoczynkowych) oraz naliczania wynagrodzeń. Szkolenie odbędzie się w dniach od godziny 9.00 do 16.00 w dniach 13-14 czerwca we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 232 na II piętrze.

więcej >>>

Informaujemy, że w dniach 16-17 czerwca w Lądku Zdroju odbędzie się X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwa dolnośląskiego.

więcej >>>

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział we Wrocławiu oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na konferencję naukową pt. "Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka" która odbędzie się 13-14 października 2011 r. we Wrocławiu.

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  miała zaszczyt gościć organizacje pozarządowe z powiatu wołowskiego na szkoleniu otwartym „Aspekty formalne i ekonomiczne – produkt w działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO oraz spółdzielniach socjalnych”, które odbyło się w Brzegu Dolnym w dniach 26-27.05.2011 roku.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl