Zapraszamy na spotkanie poświęcone konsultacjom Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim

Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszonymi pracami konsultacyjnymi założeń do Planu Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok,  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na spotkanie poświęcone konsultacjom Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.
 
Spotkanie odbędzie się 7 lipca (czwartek) o godz. 11.00 przy pl. Solidarności 1/3/5 pok. 232, II p. we Wrocławiu.
 
W szczególności zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki EFS w przyszłym roku w ramach regionalnych Priorytetów PO KL. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia kryteriów wyboru projektów PO KL na 2012 r. oraz wypracowane rekomendacje do propozycji Planu Działania PO KL na przyszły rok.
 
Następnie Państwa uwagi i rekomendacje zostaną zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących Planów Działań zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu i aktywnym uczestnictwie  w procesie konsultacji planów działań. Informacje dotyczące założeń do Planów działania na rok 2012 znajdziecie Państwo w załączeniu. 
     
Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 6 lipca 2011 r. pod nr telefonu 71 793 23 24 lub na adres e-mailowy: malgosia.barrek@dfopwww.hb.pl.

Załączniki:

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl