Konferencja naukowa - Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka

Konferencja naukowa

Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki.
Inspiracje, recepcja, krytyka

Wrocław, 13-14 października 2011 r.

Organizatorzy:
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział we Wrocławiu.

Punkt wyjścia dla postawionych przez organizatorów konferencji rozważań stanowi myśl wyrażona przez Edith Kurzweil, iż wiek XX był wiekiem strukturalizmu. Do rozpowszechnienia tej orientacji teoretyczno-metodologicznej w nauce przyczynił się francuski etnolog Claude Lévi-Strauss. Dzięki pracom autora La Pensée Sauvage nastąpiła ekspansja strukturalizmu w różnych dyscyplinach akademickich. Po lekturze Les Structures Élémentaires de la Parenté Jacques Lacan dokonał rewizji teorii Sigmunda Freuda, a Simone de Beauvoir napisała przełomową dla „drugiej fali” feminizmu książkę – Le Deuxième Sexe. Odwołując się do ustaleń Lévi-Straussa dotyczących struktury mitu, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Umberto Eco i inni autorzy publikujący artykuły w ósmym numerze czasopisma „Communications” powołali do życia szkołę narratologiczną w badaniach literackich. Na dokonania etnologa nie pozostały obojętne także historia, socjologia i religioznawstwo oraz prądy intelektualne, takie jak marksizm i hermeneutyka. Pojawiły się odrębne studia zainteresowane wykorzystaniem metody strukturalnej do interpretacji konkretnych dziedzin kultury. I choć strukturalizm spotkał się z krytyką ze strony antropologii feministycznej i filozofii poststrukturalistycznej, to należy zgodzić się ze zdaniem Étienne’a Balibara, że był on najpopularniejszą modą intelektualną XX wieku. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą śmierci Lévi-Straussa zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej twórczości wybitnego etnologa. Pragniemy by tematem konferencji, prócz dorobku Lévi-Straussa, stał się namysł nad zasięgiem oddziaływania strukturalizmu w dyskursie nauki. Dlatego też zaproszenie kierujemy nie tylko do etnologów, lecz także do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się dodatkowo nad ograniczeniami strukturalizmu i podejmowanymi aktualnymi próbami ich przezwyciężania. Konferencja odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2011 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo prosimy o nadsyłanie propozycji tematów referatów wraz z abstraktem do 15 lipca 2011 r. na adres: ptlwroclaw@wp.pl. Referaty zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej”, www.zew.info.pl. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering oraz uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zostaną przesłane pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Załączniki:

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Wrocławskiego

50-139 Wrocław, ul. Szewska 50/51
e-mail: katetno@uni.wroc.pl
www.etnologia.uni.wroc.pl
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Oddział we Wrocławiu

e-mail: ptlwroclaw@wp.pl
Zarząd Główny www.ptl.info.pl
50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 11

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl