Spotkania konsultacyjne dotyczące Planów Działania na rok 2012

Spotkania poświęcone dyskusji o planach działania na rok 2012 odbędą się 11 lipca 2011r. (zostanie poświęcone tematyce podejmowanej w ramach interwencji Priorytetu VI oraz VIII PO KL), oraz 12 lipca 2011r. (konsultowane będą założenia do Planów działania dla Priorytetów VII i IX PO KL).

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym (-ch) spotkaniu (-ach) należy przesłać informację potwierdzającą Państwa obecność, zawierającą dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje wraz ze  wskazaniem obszaru tematycznego spotkania (odpowiednio Priorytet: VI, VII, VIIII, IX). Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat.efs@umwd.pl w terminie do 6 lipca br.

Szczegółowe informacje na stronie Instytucji Pośredniczącej PO KL:
http://efs.dolnyslask.pl/

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl