Kolejnych sześć debat publicznych jeszcze w kwietniu!

Szanowni Państwo!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych na debaty publiczne „Dobre prawo dla NGO” które umożliwią Państwu wypracowanie własnych propozycji rozwiązań prawnych mających odmienić negatywne tendencje aktywności obywatelskiej w Polsce, a także możliwość wyznaczenia nowych rekomendacji i dążenia do uproszczenia działalności organizacji w obszarze formalno-administracyjnym.

Za nami już 2 debaty w Wałbrzychu i Kłodzku. Kolejne odbędą się w:

 • Miliczu - 13 kwietnia w godzinach 10:00-13:00 w Milickim Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kopernika 20
 • Wrocławiu - 13 kwietnia w godzinach 15:00-17:30 w Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji pozarządowych Sektorze3 przy ul. Legnicka 65
 • Zgorzelcu - 18 kwietnia w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bohaterów II Armii WP 8a
 • Jeleniej Górze - 18 kwietnia w godzinach 15:00-18:00 w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób  Niepełnosprawnych przy ul. Osiedle Robotnicze 47A
 • Głogowie- 19 kwietnia w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przy ul. Perseusza 13
 • Legnicy - 19 kwietnia w godzinach 15:00-18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej 47

Nie czekaj wybierz miasto i zgłoś swój udział mailowo na adres anna.bogucka@dfopwww.hb.pl lub telefonicznie 71 793 23 24.


Temat zmiany prawa dla organizacji pozarządowych pojawia się coraz częściej, nie tylko w środowisku organizacji pozarządowych. Podczas debaty „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny. Aktywność obywatelska – szanse i bariery”, która odbyła się na zaproszenie Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP 24 marca br. w Warszawie przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy oraz działacze społeczni wypowiadali się, że:

 • w ciągu 8-10 lat nie wzrośnie w naszym kraju poziom kapitału społecznego, dalszy rozwój gospodarczy Polski zostanie zahamowany lub znacznie spowolniony, niezależnie od stopnia inwestycji w kapitał ludzki (prof. Janusz Czapiński),
 • trzeci sektor jest ważnym aktorem w przemianach społecznych, jakim podlega nasz kraj, ale nie da się wymyślić jednego lekarstwa na jego bolączki, gdyż organizacje pozarządowe są amalgamatem wielu składowych (Jan Herbst),
 • powinniśmy przestać się spierać, kto ma rację – czy władza, czy społeczeństwo, a pomyśleć o nowym modelu wzajemnych relacji (Kuba Wygnański),
 • zaufania społecznego, nie da się zadekretować przez państwo, ale można sprawić, aby urzędnicy bardziej zaufali obywatelowi – żeby było mniej zaświadczeń, a więcej oświadczeń (Danuta Przywara),
 • władza nie powinna przeszkadzać w organizowaniu się obywateli, powinna oddać im przestrzeń publiczną, oddać organizacjom część zadań i wesprzeć je finansowo, włączyć obywateli nie tylko w proces konsultacji, ale pozwolić im współdecydować w istotnych dla nich kwestiach (Piotr Frączak),
 • obecnie jest więcej procedur, które ograniczają działalność organizacji i pojawiło się sporo zjawisk, które są patologią społeczeństwa obywatelskiego (Marek Liciński).

(cytaty wypowiedzi z artykułu „Uczyć działania, nie słów” z portalu www.ngo.pl - http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/631642.html)

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom i zaprasza do debat, na których podejmowane będą następujące zagadnienia:

 • Czy organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne powinna prowadzić stronę internetową BIP? A jeżeli tak to, od jakiej kwoty budżetu rocznie?
 • Możliwości „zaoszczędzenia” na realizacji zadania i przeznaczenia, przez organizację pozarządową, tych oszczędności na fundusz żelazny.
 • Czy organizacje pozarządowe powinny podlegać pod zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Jeżeli tak to, w jakich przypadkach?
 • Czy uprościć księgowość dla organizacji pozarządowych o małych budżetach?
 • Czy i jak uprościć procedury dotacyjne ze środków budżetowych oraz unijnych?
 • Czy organizacje powinny posiadać swobodę regulacji wewnętrznych swoich organizacji i związków?

Wyniki debat przedstawione zostaną dolnośląskim parlamentarzystom i mediom, Parlamentowi RP, Rządowi i Prezydentowi, a także ogólnopolskim organizacjom. Chcemy w ten sposób przyczynić się zmniejszenia formalności i biurokracji życia społecznego oraz aktywności obywatelskiej.Serdecznie zapraszamy!

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl