III Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych - relacja i rekomendacje

10-11 września 2012 r., we Wrocławiu, miało miejsce ogólnopolskie wydarzenie branżowe – ponad 70 osób, w tym przedstawiciele centrów wsparcia organizacji pozarządowych z 43 miast Polski, znakomici goście – wymiana doświadczeń, integracja, inspiracja – i jeden głos w sprawie:

wypracowaliśmy rekomendacje dotyczące systemu tworzenia, funkcjonowania i finansowania inkubatorów NGO w Polsce, które przekażemy na ręce Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – Jarosława Dudy (patrona honorowego wydarzenia) oraz parlamentarzystom, ministrom, osobom decyzyjnym i mającym wpływ na kondycję sektora społecznego w Polsce.

Już po raz trzeci centra wsparcia dla organizacji pozarządowych spotkały się w ramach Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, czyli wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, a znaczeniu wykraczającym poza środowisko organizacji pozarządowych.

Czynniki, które zadecydowały o sukcesie?

Według uczestników konwentu: – Konwent umożliwił stworzenie obrazu-przekroju III sektora w Polsce, jego współpracy z sektorem publicznym i perspektyw rozwoju.– To świetna okazja, żeby spojrzeć na swoją pracę przez pryzmat tego, co robią inni. – Przede wszystkim inspiracja! Pomysły na rozwiązanie najbardziej palących problemów, z którymi borykają się inkubatory NGO. – Można wymienić co najmniej kilka czynników sukcesu, choćby integracja osób na co dzień pracujących w centrach wsparcia w całej Polsce, wymiana informacji na temat prowadzonych przez nie działań, wypracowanie rekomendacji odnośnie finansowania, tworzenia Inkubatorów NGO oraz prezentacja "dobrych praktyk" w zakresie współpracy samorządu wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi.

By dowiedzieć się więcej, by się zainspirować, jak rozwiązują problemy inni, polecamy uwadze załącznik: relacja_z_konwentu_2012

Rezultatami Konwentu są przedyskutowane w środowisku inkubatorów NGO rozwiązania dotyczące m.in. finansowania inkubatorów w nowym okresie programowania 2014-2020. Zostaną one – w formie rekomendacji dotyczących systemu tworzenia, funkcjonowania i finansowania inkubatorów NGO w Polsce – przekazane na ręce Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – Jarosława Dudy oraz parlamentarzystom, ministrom, osobom decyzyjnym i mającym wpływ na kondycję sektora społecznego w Polsce.

Rekomendacje Konwent
Rekomendacje może również pobrać każdy zainteresowany ze strony:
www.fundacja-umbrella.org.pl/site/10026/Inkubatory-organizacji-pozarzadowych

PATRONAT HONOROWY:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda

PATRONAT MEDIALNY:
portale: ngo.pl, dolnoslaskie.ngo.pl, wroclaw.ngo.pl.

Organizatorem i gospodarzem III. Konwentu Organizacji Pozarządowych była Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” z Wrocławia we współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 10-11 września 2012 r. w ramach projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor 3”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl