Konsultacje społeczne na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej ogłasza  przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2012-2020).

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 18 października 2011 roku do  10 listopada 2011 roku w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2012-2020).

Informacja o przekazaniu dokumentu do konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronach internetowych: DOPS www.dops.wroc.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://dops.wroc.pl/bip/, DWUP  http://www.pokl.dwup.pl/ oraz na stronach internetowych instytucji i organizacji reprezentowanych przez Członków Zespołu ds. opracowania wieloletniego planu działań na rzecz Ekonomii Społecznej”.

Zgłaszane uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

  1. drogą elektroniczną na adres: konsultacje@dops.wroc.pl lub pod nr fax 71 770 42 30.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,


Opinie, uwagi i propozycje przyjmowane będą wyłącznie na formularzu konsultacji społecznych.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl