Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Głogowskiego zapraszają  w dniu 26 kwietnia br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić II Edycję Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 roku.

więcej >>>

Rozpoczął się nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Dołącz do akcji - zmieniaj okolicę, angażuj społeczność, zdobywaj doświadczenie oraz uznanie!

więcej >>>

Reprezentujesz organizację pozarządową, spółdzielnię socjalną, jesteś zainteresowany alternatywnymi formami finansowania działalności swojej organizacji i chcesz dowiedzieć się jak działają zwrotne instrumenty finansowe w Polsce i w Europie? Jesteś pracownikiem samorządu lokalnego i na co dzień zajmujesz się tematyką III sektora? Chciałbyś dowiedzieć się, jak organizacje mogą pozyskać środki na działalność i skorzystać z atrakcyjnych pożyczek? Jeśli tak to zapraszamy na dwudniowe szkolenie we Wrocławiu.

więcej >>>

Z przyjemnością informujemy, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaproszona została do udziału w pracach merytorycznych Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego 2014 -2020 dla województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na debaty informacyjno-promocyjne na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje o planowanym spotkaniu federacji ogólnopolskich i regionalnych w dniach 18-19 kwietnia 2013 r.(czwartek-piątek), które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.

więcej >>>

Konfederacja Lewiatan, Sudecki Związek Pracodawców, Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych serdecznie zapraszają na warsztaty informacyjno-konsultacyjne Dlaczego biznes ma być społecznie odpowiedzialny? Czy nie wystarczy płacić podatki?

więcej >>>

Jeśli twoja organizacja współpracuje z wolontariuszami lub chce rozpocząć taką współpracę, zajrzyj koniecznie na www.dobrywolontariat.pl. Portal powstał, aby wspierać organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w wypracowywaniu dobrych standardów współpracy z wolontariuszami. W zakładce „Sprawdź się” można zapoznać się z zasadami dobrej współpracy oraz samodzielnie ocenić przyjazność organizacji względem wolontariuszy.

więcej >>>

Sporo miejsca w debacie publicznej minionych kilku dni zajęła kwestia wprowadzenia możliwości współdecydowania przez mieszkańców Wrocławia o miejskim budżetem w formie tzw. budżetu obywatelskiego. To temat niemal rewolucyjny z perspektywy sprawowania władzy ("otwierania się na obywateli", "bycia bliżej obywateli", "dzielenia władzą", "bycia władzą obywatelską"), a tym bardziej sposobu komunikowania o nim mieszkańcom naszego miasta.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko doradcy/doradczyni w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchamia fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl