„Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku”

Projekt „Sprawne organizacje – silna Federacja” jest kontynuacją poprzednich inicjatyw Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mających na celu wzmacnianie roli i efektywności działań organizacji członkowskich oraz organizacji współpracujących z DFOP, poprzez rozwój potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji w zakresie zdolności do prawidłowego funkcjonowania, budowania reprezentacji i uczestnictwa w mechanizmach partnerstw publiczno-społecznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2013 do 31 grudnia 2013r.

Zaplanowane działania projektowe:

1. Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz komisji rewizyjnych i osób zajmujących się finansami z zakresu:

 • zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi m.in. planowanie strategiczne, budowanie zespołu, zarządzanie finansami
 • aspektów prawnych i księgowych funkcjonowania organizacji m.in. nowelizacja Ustawy 
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenia księgowości w organizacjach, metody prowadzenia polityki finansowej organizacji, podstawy wiedzy o finansach, obowiązki sprawozdawcze, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza
 • dostępu do informacji publicznej m.in. prawnych aspektów dostępu do informacji, dostępu do informacji jako narzędzia monitoringu administracji publicznej
 • konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji w kształtowaniu życia społecznego w tym Kodeksu Konsultacji Społecznych

2. Wsparcie marketingowe:

 • utworzenia strony internetowej dla 5 organizacji członkowskich DFOP
 • utworzenie księgi logotypów oraz banerów dla 5 organizacji członkowskich DFOP

3. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrz Federacji:

 • zorganizowanie spotkania strategicznego w ramach rozwijania aktywnego członkostwa w DFOP połączone z wypracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju DFOP na lata 2014-2019”

4. Wzmocnienie marki DFOP w postaci:

 • ulotki i narzędzi promujących i wzmacniających tożsamość członków DFOP

5. Promocja i upowszechnianie

 • wysyłka biuletynu informacyjnego do organizacji członkowskich i współpracujących z zestawieniem informacji ważnych dla III sektora
 • promocja aktualnych konkursów/grantów, z których mogą skorzystać organizacje
 • produkcja i emisja spotu radiowego informującego o działaniach projektowych i Federacji 

Wszystkie organizacje członkowskie oraz współpracujące zainteresowane współpracą i udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Jakub Walburg
tel. 71 793 23 23
e-mail: jakub.walburg@dfopwww.hb.pl
adres siedziby DFOP: pl. Solidarności 1/3/5, III piętro, p. 319, Wrocław

Zapraszamy do kontaktu!


Czy wiesz jak korzystać z dostępu do informacji publicznej? Czy wiesz, że masz prawo brać udział w konsultacjach społecznych? Chcesz mieć większy wpływ na rozwój swojej najbliższej społeczności? Przyjdź na bezpłatne jednodniowe szkolenie organizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i dowiedz się więcej na temat Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz konsultacji społecznych jako narzędzi partycypacji społecznej!

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem Sprawne i skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej (II termin - 28-29 listopada 2013r.) pragnie poinformować o skróceniu terminu naboru z dnia 24 listopada 2013r. na 15 listopada 2013r.

więcej >>>

Czy wiesz jak korzystać z dostępu do informacji publicznej? Czy wiesz, że masz prawo brać udział w konsultacjach społecznych? Chcesz mieć większy wpływ na rozwój swojej najbliższej społeczności? Przyjdź na bezpłatne jednodniowe szkolenie organizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i dowiedz się więcej na temat Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz konsultacji społecznych jako narzędzi partycypacji społecznej!

więcej >>>

Zastanawiasz się jak sprawnie zarządzać swoją organizacją? Nie wiesz jak się pozyskuje środki na działania? Napotykasz na problemy z rozliczeniem przyznanej dotacji? Masz kłopot ze zbudowaniem efektywnego zespołu w Twojej organizacji? Nic prostszego! Weź udział w szkoleniu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i wyjdź naprzeciw problemom z którymi na co dzień się spotykasz!

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, starając się poszerzać swoje usługi dla organizacji członkowskich, proponuje Państwu bezpłatne wsparcie w postaci przygotowania księgi logotypów oraz strony internetowej.

więcej >>>

Biuletyn Informacyjny oraz Konkursy/Granty

- Biuletyn Informacyjny_1.pdf - Konkursy_Granty_1.pdf
- Biuletyn Informacyjny_2.pdf - Konkursy_Granty_2.pdf
- Biuletyn Informacyjny_3.pdf - Konkursy_Granty_3.pdf
- Biuletyn Informacyjny_4.pdf - Konkursy_Granty_4.pdf
- Biuletyn Informacyjny_5.pdf - Konkursy_Granty_5.pdf
- Biuletyn Informacyjny_6.pdf - Konkursy_Granty_6.pdf
- Biuletyn Informacyjny_7.pdf - Konkursy_Granty_7.pdf
- Biuletyn Informacyjny_8.pdf - Konkursy_Granty_8.pdf

 

„Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wkład własny w projekcie pochodzi ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl