Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych:
pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 Wrocław,
tel./faks (71) 793 23 24

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”
ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław,
tel./faks (71) 321 08 71
www.dfopwww.hb.pl www.tratwa.org

 

Lokalne Inkubatory NGO na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO znajdujących się w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele zainteresowani tematyką dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji. W ramach projektu wspierane będą również Inkubatory poprzez realizację spotkań i wizyt studyjnych.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

DORADZTWO I KONSULTACJE z zakresu:

 • Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
 • Pozyskiwania środków;
 • Informowania o dostępnych szkoleniach;
 • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
 • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

 • Zakładania organizacji;
 • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
 • Tworzenia statutu;
 • Współpracy miedzy i wewnątrzsektorowej.

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.

SPOTKANIA ANIMUJĄCE NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE. Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.

AKTYWNY ROZWÓJ WOLONTARIATU. Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.

WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, internetu itp.

WSPIERANIE ROZWOJU NGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROFESJONALNA ORGANIZACJA” skierowanego do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO. 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.

KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ poprzez:

 • Artykuły w prasie i portalach internetowych
 • Spoty radiowe
 • Biuletyn informacyjny
 • Plakaty i ulotki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Inkubatorów NGO i zapoznania się z naszą ofertą. Inkubatory rozpoczną swoją działalność od 1 kwietnia 2012 r. Dokładne dane teleadresowe oraz godziny otwarcia Inkubatorów NGO zamieścimy wkrótce.

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierowniczka projektu:
Anna Bogucka tel.(71) 793 23 24, e-mail: anna.bogucka@dfopwww.hb.pl
DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Kontakt do partnera projektu:
Koordynator projektu: Wojciech Staniewski tel. (71) 321 08 71, e-mail: wojtek@tratwa.org
CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH TRATWA

ADRES STRONY PROJEKTU WWW.INKUBATORNGO.INFO

DANE TELEADRESOWE LOKALNYCH INKUBATORÓW NGO:

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej pn: NGO w Internecie - aspekty prawne oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje  skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Animatora/ki  Inkubatora NGO w Lokalnym Inkubatorze NGO w Legnicy w ramach projektu  pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci  Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój  potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu  obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

W dniach 04-05.2012 r. w Krzyżowej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie animatorów i doradców z 16 inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku oraz realizatorów projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Wyniki wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/P/2012, której przedmiotem były usługi obejmujące świadczenie doradztwa na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Wyniki wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/S/2012, której przedmiotem był zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych, oprogramowania, rzutników (projektorów) i drukarek w ramach projektu pt. "Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego".

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na realizację usługi obejmującej świadczenie doradztwa na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – „TRATWA” zapraszają do składania ofert na zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych, oprogramowania, rzutników (projektorów) i drukarek w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

W dniu 29 lutego 2012 roku Wicemarszałek Radosław Mołoń podpisał umowę  o współpracy partnerskiej na rzecz  rozwoju Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem-Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki kierownika projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl