Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

Adres organizacji: Sienkiewicz 2/5, 58-300 walbrzych
Telefon kontaktowy: (74) 666 22 27
Kontakt mailowy do organizacji: fres@fres.org.pl
Adres internetowy organizacji: www.fres.org.pl
Profil organizacji: społeczno – ekonomiczny

Celem fundacji jest rozwój ekonomii społecznej polegający m.in. na inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. Fundacja swoją działalnością ma pomagać m.in. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W swojej działalności dąży do rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotów sektora ekonomii społecznej.

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl