Przed wyborami samorządowymi – POSTAWILIŚMY na MŁODZIEŻ!

I realizujemy projekt. Partnerstwo naszych dwóch organizacji tj. Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaowocowało wspólnym przedsięwzięciem. Jest ono skierowane do młodzieży z województwa dolnośląskiego a także przedstawicieli samorządu i kandydatów na samorządowe stanowiska. Poprzez projekt chcielibyśmy wzmocnić postawy obywatelskie młodzieży a także przekonać dorosłych, żeby, tak jak my, postawili na młodzież, uznając ją za równorzędnego partnera w dyskusji. Kulminacją projektu będzie seria debat przedwyborczych w kilku miastach na Dolnym Śląsku. Debaty zorganizuje, rzecz jasna, młodzież, przygotowana do tego przez trenerów z organizacji pozarządowych prowadzących Lokalne Inkubatory NGO. 

W listopadzie 2014 w Polsce odbędą się kolejne wybory samorządowe. Nasze organizacje cały czas pracują nad systematycznym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, jednakże tym razem szczególną uwagę zwróciliśmy na problem małego zaangażowania młodzieży. W toku prac nad projektem okazało się, że na Dolnym Śląsku frekwencja wyborcza zarówno w wyborach prezydenckich, samorządowych, jak i tych do parlamentu jest niezmiennie niższa niż średnia w kraju. Ponadto według badania Instytutu Spraw Publicznych największy problem ze wskazaniem, kto będzie wybierany w ostatnich wyborach samorządowych mieli właśnie młodzi wyborcy. Jednocześnie z raportu wynika, że młodzi ludzie, choć skupieni głównie na własnym rozwoju i karierze, oczekują także merytorycznych debat i konkretnych działań w ważnych dla nich dziedzinach życia, takich jak szkolnictwo czy sprawy mieszkaniowe. Z naszego własnego doświadczenia wynika też, że możliwości zapoznania się z poglądami i planami na przyszłość kandydatów do samorządu są ograniczone. Nie jest także rozpowszechniona wiedza o istniejących narzędziach demokracji przedstawicielskiej, które ułatwiłyby poznanie kandydatów. Rzadko kiedy do dobrych obyczajów przedwyborczych należy spotkanie z wyborcami np. podczas debaty.

W odpowiedzi na te diagnozę stworzyliśmy projekt „POSTAW na MŁODZIEŻ”. Chcielibyśmy przypomnieć o roli, jaką powinny pełnić władze samorządowe: rozwiązywanie problemów i praca na rzecz społeczności lokalnej w partnerstwie i przy współudziale mieszkańców. Przypominając o idei samorządności, spotykamy się czasem ze sceptycyzmem wyrażającym się w stwierdzeniu: „piękna idea ale to się nie uda”. Postanowiliśmy się zbuntować przeciwko takiemu stanowisku i wciągnąć w ten bunt innych. Chcemy, aby w naszym projekcie spotkali się właśnie młodzi ludzie, społecznicy i lokalni politycy – i wspólnie debatowali nad lokalnym problemami, nad ich rozwiązaniami, wnosząc do tych debat przekonanie, że trzeba się pożegnać z „tak, ale…”, z „to się nie da”, z „nie stać nas”. Liczymy na to, że uczestników naszego projektu, trenerów oraz zaproszonych kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych łączyć będzie właśnie taka buntownicza „MŁODOŚĆ”.

Projekt jest już w fazie realizacji i składa się z czterech etapów. Pierwszym z nich, zrealizowanym w czerwcu i lipcu, była rekrutacja oraz przeszkolenie trenerów młodzieżowych. W drugim etapie trenerzy zaproszą młodzież do udziału w projekcie oraz przeprowadzą dla niej warsztat. Trzecia część to już debaty przedwyborcze przygotowane przez młodzież. Będzie to najważniejsza cześć projektu i punkt kulminacyjny kilkumiesięcznej pracy trenerów i młodzieży. Projekt zakończy spotkanie podsumowujące, podczas którego omówimy zrealizowane debaty, wskażemy rezultaty które osiągnęliśmy oraz  zastanowimy się co było sukcesem projektu a co warto w przyszłości zmienić. 

Pierwszy etap projektu odbył się w dniach 3-5 lipca we Wrocławiu, gdzie spotkali się przedstawiciele Lokalnych Inkubatorów NGO z Dolnego Śląska. To właśnie Lokalne Inkubatory będą służyły wsparciem merytorycznym oraz infrastrukturalnym dla młodzieży organizującej debaty. Dlatego też niemal połowę warsztatu poświęciliśmy zasadom i metodom pracy z młodzieżą. Zastanawialiśmy się jak stworzyć atmosferę sprzyjająca uczeniu się, zabawie i integracji. Zainteresowaniem cieszyła się szczególnie sesja dotycząca nietypowych, ciekawych a czasem trudnych sytuacji, z którymi poradzić musi sobie trener/ka podczas warsztatu. Drugą cześć spotkania zajęło planowanie szkolenia dla młodzieży. Długo dyskutowaliśmy nad tym, jaki kształt powinny mieć październikowe debaty. Chcieliśmy, żeby były one odpowiedzią na pytania przedwyborcze i pomogły lepiej poznać kandydatów ale także miały innowacyjny charakter i wnosiły coś nowego do społeczności lokalnej. Co z tego wyszło? Okaże się w październiku!

Zapraszamy osoby w wieku 17-30 lat do udziału w przygotowanych przez sieć lokalnych trenerów młodzieżowych warsztatach szkoleniowych, których efektem będzie zorganizowanie w czterech miejscowościach na Dolnym Śląsku lokalnych debat z kandydatami w wyborach samorządowych. Zapraszamy również do udziału w tych debatach kandydatów – macie szanse stać się „młodzieżowymi” kandydatami i mieć wsparcie w realizacji wspólnie wypracowanych rozwiązań lokalnych problemów.

Projekt „Postaw na Młodzież” jest wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ubiegamy się także o objęcie go patronatem Marszałka. Planujemy zgłosić projekt do bieżącej edycji ogólnopolskiej Akcji Masz Głos Masz Wybór. Nasz projekt przygotowaliśmy tak, aby móc go w przyszłości rozwijać i kontynuować na Dolnym Śląsku oraz replikować wszędzie tam, gdzie znajdą się organizacje chętne do takich działań. Następne wybory, tym razem parlamentarne – za rok.

Kontakt do koordynatora projektu:
Grzegorz Tymoszyk – email: g.tymoszyk@sektor3.wroclaw.pl

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl