5 miesięcy pracy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w 2014r.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to koncepcja szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych, która jest realizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.  W tym roku Sieć rozpoczęła swoją pracę w marcu, a w jej skład wchodzi 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, których doradcy niezmiennie oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli.

W lipcu mija pięć miesięcy realizacji projektu Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w 2014r. Przez ten czas sieć ma już za sobą pierwsze sukcesy, ale też jeszcze wiele wyzwań. Oprócz codziennego udzielania doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych, każdy z Punków realizuje spotkania informacyjne na tematy dotyczące problemów lokalnych społeczności. Ponadto organizowane są szkolenia oraz warsztaty dostosowane do potrzeb danego regionu, zwiększające profesjonalizm i efektywność organizacji pozarządowych oraz Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych (w tym roku już 4 edycja!), które z powodzeniem integrują środowiska pozarządowe z innymi sektorami oraz są miejscem wymiany doświadczeń i dyskusji wokół ważnych kwestii dla organizacji pozarządowych.

Do tej pory zrealizowano już blisko 20 spotkań informacyjnych, których tematyka nierzadko dotyczyła problemów i zagadnień lokalnych, ale również spraw mających wpływ na cały sektor pozarządowy w Polsce. Przykładem spotkań, na których poruszane były zagadnienia stricte lokalne, były te, które zrealizował Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie i dotyczyły one m.in. inicjatywy lokalnej czy powołania żmigrodzkiej rady senioralnej. Natomiast równie ważne były te spotkania, na których zebrani dyskutowali oraz dowiadywali się istotnych informacji na temat specyfiki III sektora, jak chociażby spotkanie zorganizowane w Lubinie dotyczące zbiórek publicznych czy w Cieszkowie (powiat milicki) dotyczące możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

Spotkanie informacyjne w Żmigrodzie

Spotkanie informacyjne w Żmigrodzie

Spotkanie informacyjne w Żmigrodzie

Szkolenia oraz warsztaty to kolejne istotne usługi realizowane przez poszczególne Punkty Konsultacyjno-Doradcze. Dotychczas zrealizowano 7 szkoleń (z 42, które są zaplanowane w ramach całej Sieci na 2014r.), ale prawdziwa ofensywa oferty szkoleniowej szykowana jest na  jesień bieżącego roku. Nie jest tajemnicą, iż początkowy okres trwania projektu w bieżącym roku jest dla poszczególnych Punktów czasem zbierania nowych informacji dotyczących zapotrzebowania na szkolenia wśród lokalnej społeczności. Mimo to, udało się już m.in. Punktom K-D w Górze, Zgorzelcu, Bolesławcu czy Jeleniej Górze zorganizować niezwykle wartościowe zajęcia, które dla lokalnych organizacji oraz aktywnych obywateli były szansą podniesienia swoich umiejętności i kompetencji w różnych obszarach związanych z sektorem pozarządowym. W tym momencie wypada wyróżnić szkolenie zorganizowane przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze pn. Z partycypacją publiczną na ty – aktywne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych polityk publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. dlaczego warto zapraszać partnerów społecznych do wspólnej pracy nad dokumentami strategicznymi oraz jak zaplanować proces tworzenia dokumentów z udziałem strony społecznej, od czego zacząć, jakie etapy należy uwzględnić opracowując np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi lub strategię rozwiązywania problemów dla gminy oraz powiatu. Wartym odnotowania są również szkolenia Punktu Konsultacyjno-Doradczego z Jeleniej Góry pn. Podstawy księgowości i obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowych, które cieszą się tak dużą popularnością, że liczba chętnych jest zdecydowanie większa niż miejsc, którymi dysponują organizatorzy. 

Szkolenie w Górze

Szkolenie w Górze

Należy podkreślić również fakt, że w pierwszych miesiącach trwania projektu odbyły się już dwie konferencje plenarne pod nazwą Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych. Pierwsze z nich miało miejsce w Bolesławcu pod hasłem „Co w statucie i KRS-ie huczy?”. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i jednoczenia współpracy organizacji pozarządowych z samorządem powiatu i miasta. Ponadto każdy uczestnik mógł dowiedzieć się m.in. ile kosztują zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym i kiedy należy je zgłaszać, jakie znaczenie w pozyskiwaniu funduszy ma działalność odpłatna i nieodpłatna dla organizacji pozarządowej, czym jest strategia rozwoju NGO i dlaczego warto planować własny rozwój oraz poznać dobre praktyki organizacji pozarządowych osiągających sukcesy. Drugie Forum, pod tytułem: „Jak oswoić wolontariusza?”, zorganizowane dla mieszkańców powiatów oleśnickiego i oławskiego, odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz Laskowice i zakończyło się długą dyskusją na temat wolontariatu w Polsce. 

Uczestnicy Powiatowego Forum Oranizacji Pozarządowych w Bolesławcu

Jak mówi Jakub Walburg – koordynator projektu - doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne oraz konferencje plenarne czyli Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych to fundament działania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, jednakże praca całej sieci nie zamyka się tylko w tych ściśle określonych zadaniach. Nasi doradcy starają się również uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności np. animując środowiska lokalne, a także wykorzystywać zasoby, które zostały z poprzednich projektów związanych z siecią doradztwa pozarządowego. I dodaje - chodzi tutaj przede wszystkim o projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”, po którym pozostał ogromny potencjał przede wszystkim infrastrukturalny. Projekt współfinansowany był ze środków EFS. Doradcy pracują i świadczą swoje usługi na sprzęcie, który udało się zakupić właśnie dzięki realizacji tego projektu. Jest to dobry przykład na to, że warto kontynuować rozpoczęte w przeszłości działania, wykorzystując infrastrukturę i potencjał oraz  patrzeć na problematykę wsparcia organizacji pozarządowych długofalowo.

Podsumowując wynik pięciu miesięcy pracy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w postaci liczb. Udzielono już blisko 1200 porad dla organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, zorganizowano i przeprowadzono 19 spotkań informacyjnych, 7 warsztatów/szkoleń oraz 2 Fora Organizacji Pozarządowych. A to jeszcze nie koniec!

Sieć tworzy 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Milicz, Wałbrzych, Lubin, Jelenia Góra, Głogów (+oddział w Legnicy), Zgorzelec, Żmigród, Kłodzko, Góra, Oleśnica (+ oddział w Oławie), Ząbkowice Śląskie, Bolesławiec, Lubań oraz Wołów, a informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Punkty, a także godzinach dyżurów doradczych w poszczególnych miejscowościach znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.inkubatorNGO.info.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl