Szkolenie - Budowanie pozytywnego wizerunku współpracy partnerów [Jawor oraz Pszenno k. Świdnicy]

Co zrobić by lepiej nam się współpracowała z samorządem lokalnym, organizacją pozarządową? Jak  poprawić wizerunek współpracy? Co czyni współpracę efektywniejszą i przyjemniejszą? Na jakich płaszczyznach możemy współpracować?  Na te i inne pytania mogą Państwo poznać odpowiedź podczas szkolenia.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na szkolenie „Budowanie pozytywnego wizerunku partnerów współpracy”. Głównym celem szkoleń jest stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę doświadczeń, wiedzy, wzajemne uczenie się oraz przełamywania stereotypów i rutynowego myślenia w kontekście współpracy samorządów lokalnych i NGO.

Podczas  szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:

  • Po co współpraca?
  • Przełamywanie stereotypów i rutynowego myślenia
  • Możliwe płaszczyzny współpracy
  • Program współpracy jako element współdziałania na rzecz lokalnej społeczności
  • Konsultacje społeczne – jak mogą pomóc w relacjach władza - NGO/obywatele.

Dwie lokalizacje do wyboru:

  • Jawor, 23 września 2014 (wtorek) godzina: 9.00, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5.
  • Pszenno k. Świdnicy, 24 września 2014 (środa) godzina: 9.00, Świetlica Wiejska w Pszennie 1

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Organizatorzy nie zapewniają przejazdu uczestnikom szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  18 września 2014r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: katarzyna.cirog@dfopwww.hb.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.  W szkoleniu mogą  wziąć udział przedstawiciele samorządu lokalnego, w szczególności osoby które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Załącznik:

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu  „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”. Projekt jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (Lider) w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl