Strony internetowe oraz logotypy dla organizacji członkowskich Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, starając się poszerzać swoje usługi dla organizacji członkowskich, proponuje Państwu bezpłatne wsparcie w postaci przygotowania księgi logotypów oraz strony internetowej.

Federacja obejmie wsparciem 10 organizacji członkowskich, oferując przygotowanie pięciu ksiąg logotypów i pięciu stron internetowych. Wsparcie to będzie realizowane przy współpracy z profesjonalnymi podwykonawcami gwarantującymi wysoki poziom wykonanych materiałów. 

Korzyści z usługi: 

  • budowa profesjonalnego wizerunku organizacji, pozwalającego na lepszą komunikację z otoczeniem,
  • możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i beneficjentów organizacji,
  • uwiarygodnienie organizacji w oczach potencjalnych partnerów (firm i samorządów).

Do skorzystania z usługi zapraszamy:

  • organizacje członkowskie DFOP nieposiadające strony internetowej bądź posiadające nieaktualne serwisy www by skorzystały z oferty budowy strony,
  • wszystkie organizacje członkowskie DFOP do skorzystania z księgi logotypów. 

Sposób rekrutacji (II etapy):

  • I etap: przyjmowanie zgłoszeń w wersji papierowej bądź elektronicznej.
  • II etap: powołana komisja składająca się z zarządu oraz pracowników DFOP wybierze ostatecznych beneficjentów wsparcia.
  • Wybór organizacji odbędzie się na podstawie zawartości merytorycznej formularza rekrutacyjnego.
  • Formularze rekrutacyjne należy przesłać na adres biura Federacji do: 25 sierpnia 2013r.

Załączniki:


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Mamy nadzieje, że ta niepowtarzalna okazja wzmocnienia wizerunku organizacji spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Federacji oraz dzwoniąc pod nr telefonu: (71) 793 23 24 lub kontaktując się mailowo - jakub.walburg@dfopwww.hb.pl.

 


„Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wkład własny w projekcie pochodzi ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl