DFOP w bazie organizacji realizujących działania w obszarze równości kobiet i mężczyzn

Miło nam poinformować, że w wyniku coraz większego zaangażowania naszej organizacji w działania z obszaru edukacji na temat równości i wspierania działań przyczyniających się do zwiększania świadomości na temat polityki równościowej realizowanej w krajach Unii Europejskiej przedstawicieli sektora publicznego, jak i pozarządowego, DFOP został zamieszczony w spisie i wykazie organizacji realizujących działania edukacyjne w obszarze równości Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. 

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest europejską agencją, która wspiera prace rządów krajów UE i instytucji unijnych (zwłaszcza Komisji) w tej dziedzinie. Do głównych zadań niedawno powołanego Instytutu należy m.in. gromadzenie i analiza porównywalnych danych na temat równości mężczyzn i kobiet, opracowywanie metod służących wspieraniu włączania problematyki równości kobiet i mężczyzn do wszystkich obszarów polityki, ułatwianie wymiany sprawdzonych rozwiązań i dialogu między zainteresowanymi stronami, uwrażliwianie społeczeństwa na problematykę równości kobiet i mężczyzn. 

Instytut ma za zadanie wdrażać i realizować ideę równości poprzez podejmowane działania polityczne, społeczne, badawcze i edukacyjne w różnych obszarach i sferach życia publiczno-społecznego i jako jednostka ma stać się ważnym aktorem na arenie międzynarodowej wśród pozostałych instytucji unijnych. Siedziba Instytutu znajduje się w Wilnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu: http://www.eige.europa.eu/.

Pracownicy DFOP brali udział w badaniach ankietowych realizowanych przez Instytut. Poprzez realizację projektów równościowych adresowanych do przedstawicieli sektora administracji oraz do lokalnych organizacji pozarządowych w regionie Dolnego Śląska zamierza wspierać współpracę tych dwóch sektorów w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i wspieraniu rzeczywistej równości szans kobiet i mężczyzn.

Obecnie realizowany jest projekt „Różni, ale równi- kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym”, który jest kontynuacją wcześniej podejmowanych inicjatyw i działań z obszaru równościowej edukacji obywatelskiej w ramach projektu „Gender- trudne równania”. Oba projekty zostały współfinansowane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane tym obszarem działań DFOP zapraszamy do kontaktu i na naszą stronę internetową, na której znajduje się więcej informacji na temat realizowanych projektów równościowych.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl