I Forum Organizacji Pozarzadowych w Żmigrodzie - relacja z wydarzenia.

Dnia 4 października 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Żmigrodzie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim spotkania było: „Tworzenie przestrzeni dla wspólnych działań samorządów i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i oświaty z terenu Powiatu Trzebnickiego”. Na spotkanie licznie przybyły organizacje pozarządowe działające głównie w obszarze kultury i oświaty, przedstawiciele samorządu m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Starosta Trzebnicki Robert Adach, Dyrektorzy Ośrodków Kultury z Trzebnicy, Żmigrodu, Obornik Śląskich, Wiszni Małej, Wioletta Matysek-Szumilas - Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, a także Anna Bogucka z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – reprezentująca realizatora projektu. Prowadzącym Forum był Andrzej Wiewióra, wieloletni działacz społeczny.

forum

Forum rozpoczęli przywitaniem gości Anna Bogucka oraz Andrzej Wiewióra, który przedstawił program spotkania. Następnie zabrali głos Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta Trzebnicki oraz Burmistrz Żmigrodu.  W swoich przemówieniach każdy z nich zaznaczał i jak ważna rolę w życiu społecznym pełnią organizacje i stowarzyszenia. Podkreślili, że potrzeba wspierania inicjatyw społecznych jest bardzo duża i są oni jej zwolennikami.

 

forum

Po krótkim wstępie głos zabrała Wioletta Matysek - Szumilas i mówiła o ważnej roli jką powinna spełniać administracja publiczna w wspieraniu organizacji pozarządowych. Kolejnym punktem było wystąpienie Dariusza Skiby Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie na temat „Współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi w kontekście planów budżetowych na rok 2012”.
W nawiązaniu do tematu kultury oraz promocji powiatu trzebnickiego zostały również zaprezentowane dwa projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe pt.:  „Europe for Citizens -„Network for culture, sport and tourism” oraz "Kocie Góry góry najbliższe Wrocławiowi", które zakończyła część merytoryczną spotkania. Pani Dominika Łasica, prezentującą oba projekty na koniec przedstawiła jeszcze film promujący Powiat Trzebnicki.

forum


Następnym kolejnym elementem Forum była kawiarenka dyskusyjna na temat: „Roli organizacji pozarządowych w promocji Powiatu Trzebnickiego”, która realizowana była w ramach projektu „Centa Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kawiarenkę poprowadził Andrzej Wiewióra – prezes towarzyszenia im. Św. Jadwigi. Dyskusja była bardzo ciekawa i burzliwa w wielu momentach. Na zadawane pytania do samego końca odpowiadali przedstawiciele władz samorządowych, czyli Starosta Trzebnicki, Burmistrz Żmigrodu oraz Dyrektor Wydziału współpracy z NGO UMWD. Organizacje dzieliły się wrażeniami, poglądami, doświadczeniem oraz problemami, z którymi na co dzień się spotykają. Kończąc kawiarenkę  prowadzący podsumował wszystkie zebrane wnioski co do funkcjonowania przyszłych forów, tematów i problemów, które będą poruszane.

Czekamy na kolejne Forum w przyszłym roku.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl