Zaproszenie do udziału w konsultacjach prowadzonych przez specjalistów z IFOA

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa, jako organizacje członkowskie DFOP, do udziału w konsultacjach, które odbędą się 5 listopada w Sektorze 3 przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu w godzinach 10.30 – 14.00. Będą one prowadzone przez specjalistów między innymi z Istituto Formazione Operatori Aziendali – instytucji zajmującej się transferem wiedzy i umiejętności oraz innych organizacji z regionu Reggio Emilia.

Konsultacje przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także wszystkich innych osób biorących udział w spotkaniach realizowanych w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Konsultacje będą obejmować będą trzy obszary: organizacje pozarządowe, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz współpracę z samorządami. Specjaliści biorący udział w warsztatach zostali wybrani przez IFOA biorąc pod uwagę ich doświadczenie w realizacji projektów o tej tematyce. Konsultacje będą miały charakter pracy w małych zespołach roboczych i będą doskonałą okazją do indywidualnego kontaktu, który ułatwia pracę nad zagadnieniami. Jeżeli sądzą Państwo, że może pojawić się potrzeba omówienia innych zagadnień związanych ze odpowiedzialnością społeczną i współpracą międzysektorową zapraszam do kontaktu. 

Istituto Formazione Operatori Aziendali jest organizacją pozarządową działającą od 1971 roku. Powstała by zapewnić wsparcie Sektorowi pozarządowemu we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, reagować na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy tak, aby wspierać rozwój i przedsiębiorczość w regionie. Do głównych działań Instytutu należy prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań networkinowgowych czy realizacja wizyt studyjnych. Do udziałowców Instytutu należy Izba Handlowa regionu Emilia Romagna, Izba Handlowa regionu Reggio Emilia, ogólnokrajowe izby gospodarcze, a także lokalne fundacje i stowarzyszenia. W tym momencie IFOA skupia się na prowadzeniu treningów i przekazywaniu wiedzy i umiejętności w taki sposób by natychmiast mogły znaleźć zastosowanie w biznesie. IFOA przyłączyło się również jako członek wspierający do Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu Instytut będzie wspierał Federację w realizacji jej celów. 

Uczestnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w tej formie spotkania są proszeni o przesyłanie swoich zgłoszeń do 2 listopada na adres mailowy: piotr.domanski@dfopwww.hb.pl z powodu ograniczonej liczby miejsc. Każdy uczestnik jest proszony o zadeklarowanie obszaru, który szczególnie go interesuje. Podczas spotkania będzie jednak możliwość wymiany i skorzystania z udziału w pracy każdej z 3 utworzonych grup roboczych. Swoje zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym lub informować nas telefonicznie. 

Załącznik:

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl