Program A-i-R Wro - konkurs dla NGO i spółdzielni socjalnych

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro już po raz trzeci zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Zgłaszać można projekty, których głównym celem jest wspieranie idei mobilności artystów oraz międzynarodowej wymiany artystycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu promowania działań zaproszonych na rezydencję twórców Projekty dofinansowane w ramach konkursu mogą dotyczyć działań artystycznych i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań animacyjnych, badawczych, edukacyjnych, społecznych, działań kuratorskich oraz innych, które nawiązują do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 – „Przestrzenie dla piękna”, jak i do celów A-i-R Wro.

W wyniku konkursu wybrana organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna może otrzymać do 15.000 zł na realizację rezydencji artystycznej.

Więcej informacji.

 


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl