Głosowanie na kandydatów zgłoszonych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dnia 18 sierpnia 2015r. rozpoczęło się głosowanie na kandydatów zgłoszonych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Reprezentantem Dolnośląskiej Federacji w tegorocznych wyborach jest: Jakub Prus – członek Zarządu DFOP.

Na stronie internetowej http://www.wroclaw.pl/glosowanie-na-przedstawicieli-wroclawskich-ngo-do-wrdpp znajdują się informacje o kandydatach. 

Mocno Państwa zachęcamy do głosowania na Jakuba Prusa - kandydata DFOP, który zasiadając w Radzie będzie reprezentować również interesy organizacji członkowskich DFOP.

Przebieg i zasady głosowania: 

  • Głosowanie trwa od 18 do 24 sierpnia 2015 roku (przez 7 dni)
  • Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości działalność (co do miejsca, adresatów / beneficjentów)  na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
  • Każda z organizacji może głosować max. na 2 kandydatów z listy.
  • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów.
  • Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro,  pokój 120, w terminie 18-24 sierpnia 2015r. w godzinach 7.45- 15.45, lub wysłać pocztą na w/w adres – decyduje data wpływu do Biura (nie stempla pocztowego).
  • Aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu”)
  • Głosy, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

W przypadku problemu z dostarczeniem kart bezpośrednio do Urzędu Miasta istnieje możliwość dostarczenia kart również do biura Federacji lub poinformowania nas o miejscu, z którego podpisane karty moglibyśmy odebrać.

Z góry serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl