IV Edycja Konkursu zDolne NGO

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Realizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia bieżącego roku. Wypełniony formularz pobrany ze strony internetowej UMWD należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
ul. Ostrowskiego 7 
53-238 Wrocław
pok. 208

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

Bliższych informacje na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-zdolne-ngo-1/

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z IV Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest: 

Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl