Przypominamy - Trwają wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015 - 2017. Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia.

Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: Prezydent Wrocławia zarządza wybory przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP).  

Ogłoszenie Prezydenta o trybie powoływania członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Terminarz wyborów: 

  • Ogłoszenie wyborów: 27 lipca 2015 r. 
  • Zgłaszanie kandydatów: 28 lipca - 10 sierpnia 2015 r. (przez 14 dni) 
  • Publikacja listy kandydatów organizacji:  17 sierpnia 2015 r. 
  • Głosowanie: 18 - 24 sierpnia 2015 r. (przez 7 dni) 
  • Publikacja wyników wyborów: do 1 września 2015 r.

Więcej informacji o procedurze wyborczej, załączniki – karta zgłoszeniowa (a późniejszym czasie lista kandydatów i wyniki głosowania) na stronach: 

www.wroclaw.pl / NGO  http://www.wroclaw.pl/aktualnosci-ngo / http://www.wroclaw.pl/konsultacje-spoleczne-wiadomosci 

BIP Wrocław / Organizacje Pozarządowe / Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego http://bip.um.wroc.pl/contents/549

Załączniki:
<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl