Wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, uprzejmie informuje, że dobiega końca dwuletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (25 października). W związku z powyższym, z końcem lipca 2015, rozpoczyna się procedura wyborcza. Publikacja ogłoszenia o wyborach dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów środowiska NGO w nowej WRDPP.

Procedura wyborcza odbywa się w ramach realizacji uchwały nr X/210/11 Rady Miejskiej Wrocławia - http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/210/11, która określa tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin ogłoszenia wyborów wynika z procedury zapisanej w uchwale (paragraf 6.)

W skrócie:

WRDPP powołuje Prezydent Wrocławia  w liczbie 12 członków, w tym:

  • trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia,
  • trzech przedstawicieli Prezydenta Wrocławia,
  • sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybory wśród organizacji pozarządowych przeprowadzane przez BWO).

Więcej informacji  o wyborach przedstawicieli wrocławskich NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w uchwale

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/210/11

oraz już wkrótce w ogłoszeniu wyborczym (procedura, terminy).

Za realizację i koordynację wyborów odpowiedzialne jest Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Źródło: http://www.wroclaw.pl/

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl