Prośba o poparcie apelu!

1) Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

Niestety, pomimo zaangażowania przedstawicieli różnych organizacji i poparcia (w tym np. Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, OFOP, relacjonowania przez portal ngo.pl), posłowie zostawili ewentualne głosowanie nad nowelą na ostatni moment. Dlaczego?... To można zobaczyć na nagraniach z podkomisji. Pomimo obecności licznej ze strony społecznej, długości i ilości podkomisji - posłowie członkowie podkomisji w większości swej - nie przychodzili.

Nie jest tajemnicą, że nowelizacja może upaść zarówno ze względu na końcówkę kadencji i zasadę dyskontynuacji prac, jak i zmianę Prezydenta, którego kancelaria, zanim wdroży się w wszystkie sprawy, zapewne nie zdąży rozeznać się w kwestii poparcia lub jego braku dla tego projektu. Jest szansa na wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka około 3 sierpnia i po nim II czytanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu 3-5 sierpnia. Jeśli to się uda - nowela ma duże szanse, by przejść. Ale niech Państwa nie zmyli, że jest czas. Czasu nie ma, bo sytuacja na posiedzeniu na komisji będzie wtórną do ustaleń zapadających przed komisją. I tu jest nasza rola jako organizacji społecznych.

Wysyłając pisma do posłów dajmy im znać, że nie chcemy, by nasz głos i nasza praca zostały zignorowane, zwłaszcza dlatego, że posłowie nie mieli czasu pochylić się nad projektem. Propozycje zmian wynikają z postulatów organizacji pozarządowych. Co więcej, większość rozwiązań, które budziły w środowisku kontrowersje, nie znalazła się w złożonym do Sejmu projekcie.

Pod przygotowanym tekstem pisma wystarczy wpisać nazwę organizacji, miejscowość oraz swoje imię i nazwisko. 

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/325617,fundacja-instytut-mysli-obywatelskiej-stanczyka/dzialania/81 

Informacja o sprawie na ngo.pl: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1652481.html 

2) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zgodnie z poprawką Senatu RP z 24 lipca do nowelizacji ustawy o pożytku każdy, "kto prowadzi promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, podlega karze grzywny". Grupa organizacji alarmuje, że zapis uderzy głównie w małe i lokalne organizacje oraz że jest niekonstytucyjny.

Informacja o sprawie na ngo.pl:

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1652699.html 

Apel wraz z aktualną listą organizacji, które podpisały się pod nim:

http://www.slideshare.net/fundacja_merkury/apel-ngo-wszakazupromocjiz130072015 

Lista adresów mailowych do posłów i posłanek:

http://kalendarz.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/1_warszawa_inne/poprawka_lista_adresow.pdf 

Apelujemy, aby Państwo podpisywali się pod oboma apelami i wysyłali je do Posłanek i Posłów.


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl