projekt Fundacji JUMP - Młody Przedsiębiorca Społeczny

Fundacja JUMP realizuje we Wrocławiu w okresie od września do grudnia 2014 roku projekt „Młody Przedsiębiorca Społeczny”. Działania przewidziane w projekcie mają na celu przybliżyć Państwu tematykę ekonomii społecznej oraz pomóc przekazać ją Państwa najbliższemu otoczeniu, czyli dzieciom i młodzieży.

Dzięki udziałowi w projekcie będą mogli Państwo nabyć zarówno wiedzę, jaki i praktyczne umiejętności z zakresu nauczania ekonomii społecznej, kształcenia postaw kooperatywnych oraz pracy w zespole. Zdobyta wiedza pomoże Państwu także w przekazywaniu starszym uczniom praktycznych umiejętności pozwalających odnaleźć się im na rynku pracy oraz w urozmaiceniu zajęć zakładających realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów poświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom przedsiębiorczości społecznej oraz metodom jej nauczania. 

Podczas zajęć wypracują Państwo scenariusze zajęć dopasowane do potrzeb i możliwości bezpośredniego odbiorcy, czyli uczniów klas 4-6, jak również szkół licealnych i policealnych. Następnie scenariusze zostaną przepracowane z odpowiednimi grupami odbiorców podczas zajęć lekcyjnych.

Uczestnicy projektu, którzy zrealizują ze swoimi uczniami bądź grupami nieformalnymi scenariusze, otrzymają wynagrodzenie finansowe. Najlepsze scenariusze zostaną zamieszczone w publikacji, która powstanie pod koniec projektu i zostanie udostępniona szerokiemu kręgowi nauczycieli oraz innych osób działających w obszarze edukacji. Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w tworzeniu publikacji, również otrzymają wynagrodzenie finansowe za opracowane teksty i scenariusze.

W projekcie przewidujemy utworzenie dwóch grup warsztatowych, z których każda będzie liczyła po 12 osób. Planujemy zrealizować 3 dni warsztatowe po osiem godzin dla każdej z grup.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby działające w obszarze edukacji – nauczycieli, osoby pracujące z młodzieżą i dziećmi oraz przedstawicieli sektora pozarządowego. Wszystkich, którzy są zainteresowani udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej mailem na adres: jumpfundacja@gmail.com. Rekrutacja trwa od początku lipca do 8 września 2014 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć w załączonej broszurze lub uzyskać wysyłając zapytanie pod wskazany adres mailowy bądź kontaktując się z osobą odpowiedzialną za rekrutację, Anną Kacperską, pod numerem telefonu 514-303-977. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/

Załączniki:


Zespół Fundacji JUMP

 


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl