projekt ordynacji wyborczej do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020 - zachęcamy do składania swoich uwag

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do konsultacji społecznych projektu ordynacji wyborczej do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca organizacje dokonsultacji projektu ordynacji wyborczej wraz z projektem formularza zgłoszeniowego oraz karty wyborczej i jednocześnie zachęcamy do złożenia swoich uwag oraz propozycji dotyczących w/w dokumentów.

Na Państwa uwagi czekamy do 26 lipca (sobota) pod adresem email: waldemar@weihs.pl.

Serdecznie zachęcamy do wyrażenia swojego głosu.

Zebrane informacje zostaną przekazane do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jednocześnie pozwalamy sobie przypomnieć Państwu, że dokonywaliśmy już konsultacji wśród organizacji członkowskich procedur wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących. Zdecydowana większość Państwa  głosów dotyczyła propozycji nr 1 Kandydatów (na członka i zastępcę) do komitetów monitorujących zgłaszają federacje (związki stowarzyszeń - posiadające co najmniej 10 organizacji członkowskich i działające  co najmniej 3 lata) mające swoje siedziby na terenie województwa i działające na jego obszarze lub wspólnie co najmniej 10 organizacji działających na terenie danego województwa co najmniej od 3 lat. Tylko jeden głos dotyczył propozycji: Kandydatów (na członka i zastępcę) do komitetów monitorujących zgłaszają indywidulane osoby – np. przedstawiciele  organizacji pozarządowych. 

Stanowisko DFOP przedstawione zostało na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami Ministerstwa, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych. Na spotkaniu obecny był Pan Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa  Infrastruktury i Rozwoju. 

Po tych pracach różnych gremiów powstał projekt ordynacji wyborczej. Proponujemy skonfrontować ten projekt ze Wstępną procedurą naboru do KM RPO (RDPP propozycja maj), aby zauważyć niekorzystne zmiany zaproponowane przez MPiPS. 

Bardzo dziękujęmy za Państwa dotychczasową aktywność, ale zachęcamy do dalszej wspólnej pracy. Przyjęta procedura będzie obowiązywała jeden raz na cały nowy okres 7 lat programowania funduszy unijnych. Dlatego jest tak ważny głos każdego z Państwa.

Załączniki:


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl