Wrocławskie targowanie projektami unijnymi

Już w najbliższy piątek 6 września zapraszamy Państwa na wrocławski Plac Solny, gdzie odbędą się Targi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Impreza ta ma na celu przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - projektów, które wspierają aktywizację zawodową, integrację społeczną oraz prowadzą do rozwoju kadr pracujących na Dolnym Śląsku. Jest to już czwarta edycja imprezy, która po raz pierwszy odbyła się 8 maja 2010 r. również we Wrocławiu i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu.

Od 2007 r., kiedy zostały ogłoszone pierwsze nabory wniosków w ramach PO KL, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) był lub jest instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) dla ponad 1200 projektów unijnych, ukierunkowanych na poprawienie sytuacji zawodowej Dolnoślązaków. Wiele z nich zasługuje na uznanie oraz możliwość zaprezentowania wśród mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Możliwość taką pragnie stworzyć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Targów Projektów. 

Osoby odwiedzające wrocławski Plac Solny będą mogły uzyskać wiedzę, w jaki sposób wziąć udział w takich projektach i skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach m.in. szkoleń, doradztwa i przyznawania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Oprócz części informacyjnej i paneli dyskusyjnych, imprezie jak co roku będą towarzyszyć różne atrakcje przygotowane przez firmy i instytucje chcące zaprezentować swoją ofertę jak najszerszej grupie odbiorców. Wszystko to ma celu uświadomienie Dolnoślązakom, że projekty unijne potrafią być oryginalne i oferują swoim uczestnikom różnorodne formy wsparcia.

Serdecznie zapraszamy!

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl