Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na konsultacje społeczne dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Trwają właśnie intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów dotyczących wdrażania tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, środków finansowych, które Polska otrzymała decyzją Rady Europejskiej w lutym 2013 r. Kwota środków przyznana Polsce wynosi łącznie 106 mld euro.

Zapraszamy Państwa do zaangażowania się w konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa 2014-2020, czyli dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania. 

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawimy główne założenia Umowy Partnerstwa. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. 

Zgłaszaniu uwag do Umowy Partnerstwa służy specjalna aplikacja uruchomiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

Znajdą ją Państwo pod adresem: https://konsultacje.mrr.gov.pl/.

Termin spotkania informacyjnego:

29.07.2013 r. godzina 11:00, Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23, V piętro

W  spotkaniu omówione zostaną również główne kierunki wsparcia w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres pife@dolnyslask.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. 


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl