Notatka po spotkaniu w siedzibie biura WRZOS na temat nowego okresu programowania 2014-2020

Spotkanie odbyło się w siedzibie biura WRZOS w dniu 9 lipca 2013 dotyczyło nowego Okresu Programowania 2014-2020, szczególnie uwzględniając kwestię projektowanych Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Podczas spotkania obecny był przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który podkreślił, że nowy Okres Programowania w dużym stopniu opierać się będzie na Regionach, w którym mimo zaprojektowania ogólnokrajowych ram działania, pozostawiona zostanie pewna dowolność w interpretacji poszczególnych priorytetów. Co więcej, w okresie 2014-2020 planowane jest wzmocnienie dofinansowania projektów małych i bardzo lokalnych działań, kosztem zmiany dotychczasowego sposobu realizacji projektów dużych i systemowych – koniecznie więc trzeba zapewnić przestrzeń do istnienia regionalnych federacji organizacji pozarządowych (czyli zapewnić zarówno miejsce na „furtki finansowe”, jak i ważną pozycję partnera w procesie konsultacji, tworzenia koncepcji i realizacji Programów w latach 2014-2020)

Dlatego tak ważne jest, by już w tej chwili nasze organizacje aktywnie włączały się w działania grup konsultacyjnych/ grup roboczych Regionalnych Programów Operacyjnych na poziomie województw – żeby w Okresie Programowania 2014-2020 zapewnić zarówno koherentność celów krajowych z celami poszczególnych regionów, jak również stworzyć gwarancję by potrzeby i pomysły naszych organizacji były brane pod uwagę i mogły być w przyszłości wdrażane.

W załączeniu znajdą Państwo prezentację p. Cezarego Miżejewskiego, zawierającą projekt Krajowego Programu Walki z Ubóstwem, w którym znajduje się m.in. propozycja przykładowej strukturyzacji pewnych działań wmontowanych w założenia Strategii Rozwoju Kraju. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią projektu.

Załącznik:

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl