Spotkanie dot. konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 08 października 2012 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. W związku z tym pragniemy już teraz zaprosić Państwa na kolejne nasze spotkanie, którego celem będzie zebranie uwag, propozycji zapisów zmian do udostępnionej na stronach UMWD Strategii (http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego/konsultacje-projektu-strategii/ )

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2012 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy Państwa na początku listopada.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 23 listopada 2012r. wysyłając maila na adres anna.bogucka@dfopwww.hb.pl lub dzwoniąc na nr 71 793 23 24.

Zachęcamy Państwa również od aktywności i wypowiadania swoich opinii dot. strategii na naszym Forum „Jaka strategia Dolnego Śląska dla Organizacji Pozarządowych” http://strategiadlango.dfop.pl/

Konsultacje społeczne (debata publiczna) trwają od dnia 8.10.2012 do 18.12.2012r. Równolegle prowadzone są prace nad prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu SRWD. Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji mających na celu zapoznanie społeczeństwa z projektem dokumentu, zostanie on poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ), o której rozpoczęciu i terminie zakończenia Marszałek Województwa poinformuje na stronie internetowej UMWD. Po zamknięciu procedury konsultacji społecznych oraz SOOŚ Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadecyduje o przyjęciu wniosków i uwag nadesłanych w związku z udziałem społeczeństwa i opiniowania przez właściwe organy,  przygotuje raport z konsultacji, a następnie wprowadzi niezbędne zmiany i przedstawi ostateczny projekt Strategii na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Źródło UMWD

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl