Nowy SzOP może uniemożliwić pozyskiwanie funduszy wielu organizacjom pozarządowym i partnerom społecznym!

Z czym wiąże się propozycja zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Wkład własny może być wymagany w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów w komponencie centralnym jak i regionalnym, przy czym jego wysokość nie będzie wynosić więcej niż 15% wartości wkładu publicznego – taki zapis Szczegółowego Opisu Priorytetów został w nowych propozycjach rozszerzony i obejmie wszystkie projekty miękkie.

W praktyce oznacza to znaczne utrudnienia dla większości przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowym w dostępie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Proponowane modyfikacje w SzOP-ie są już wprowadzane do zapisów Planów działań. Nie oznacza to jednak, że muszą być one zaakceptowane. Zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i dolnośląskim, wkład własny został wyłączony z zapisów przyszłych Planów działań. Udało się to dzięki współpracy wszystkich partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, którzy działając wspólnie przekonali Podkomitet, by nie wprowadzał tej zasady jako obowiązującej na rok 2012.


Te przykłady pokazują, że jest o co walczyć w samym procesie konsultacji SzOP-u.


Do 25 października istniała możliwość przesłania uwag do Szczegółowego Opisu Priorytetów odnoszące się do propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Uwagi  należało przesłać na adres e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl . Dokument ze wszystkimi proponowanymi zmianami znajdziecie Państwo na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/SzOP_pazdziernik_2011.pdf

Poniżej zamieszczamy spot radiowy, który obecnie DFOP oraz OFOP emitują na antenie stacji radiowych oraz stanowisko i uwagi DFOP odnośnie proponowanych zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoba do kontaktu:

Maria Mika, Dyrektor DFOP
e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl
telefon: 71 793 23 24

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl