Zapraszamy na szkolenie „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – zasady aplikowania” - 25 listopada 2011

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie dnia 25 listopada 2011 dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami aplikowania o środki finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Omówienie podstawowych założeń Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 - 2013. Przedstawienie zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach konkursów FIO. Dyskusja nad przyczynami niepowodzeń składanych wniosków, najczęściej popełniane błędy potencjalnych beneficjentów.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do instytucji pozarządowych, które jeszcze nie aplikowały o środki w ramach FIO bądź też ich wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Forma przyjmowania zgłoszeń:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 21 listopada b.r. na adres e-mail: karolina.stefaniak@rcwip.pl (w temacie maila prosimy o wpisanie SZKOLENIE FIO) lub pod numer faxu: (71) 796 30 00 wew. 20. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu
Pl. Solidarności 1/3/5, sala 232 (II piętro)
Wrocław

Rejestracja uczestników od godz. 9.30. Planowany czas szkolenia 10.00 – 13.00.
Zapraszamy serdecznie i prosimy o punktualne przybycie.
Więcej informacji udzielają Joanna Kowalska i Karolina Stefaniak pod numerem telefonu: 71 796 30 00.

Załączniki:

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl