Akademia Edukacji Obywatelskiej

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa zaprasza osoby z woj. dolnośląskiego zainteresowane tematyką obywatelską do udziału w intensywnym projekcie szkoleniowym "Akademia Edukacji Obywatelskiej". W ramach projektu uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu: pracy z grupami młodzieżowymi metodami aktywnymi; pozyskiwania funduszy na działalność i zarządzania projektami oraz szeroko pojętej teorii i metodyki edukacji obywatelskiej.

DZIAŁANIA:
Projekt składa się z dwóch kursów szkoleniowych, które odbywać się będą w dniach 14-18.11.2011 oraz 12-16.12.2011 r w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Uczestnicy zostaną przygotowani do przeprowadzenia analizy potrzeb młodzieży w swoich regionach, których dokonają w okresie pomiędzy szkoleniami. Z tego względu preferowany jest udział w całości projektu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.10.2011

GRUPA DOCELOWA:

 • Projekt jest kierowany do osób z woj. dolnośląskiego, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w pracy z młodzieżą w tematyce edukacji obywatelskiej.
 • W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
 • Głównym kryterium do udziału w projekcie jest motywacja do działania dla i z młodzieżą w swojej społeczności lokalnej.
 • Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.

CELE:
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie edukacyjnego i organizacyjnego potencjału grup nieformalnych i pozarządowych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele szczegółowe szkolenia to:

 • przekazanie wiedzy na temat edukacji obywatelskiej w wymiarze lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym,
 • przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu metodyki edukacji pozaformalnej,
 • przekazanie wiedzy na temat sposobów badania potrzeb młodzieży i włączania jej w działania lokalne,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektem edukacyjnym i szkoleniowym,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na działalność edukacyjną,
 • budowanie partnerstwa projektowego wśród uczestników szkoleń.

PROGRAM:
W ramach 80 godzin szkoleń (2 szkolenia) zostanie poruszona następująca tematyka:

 1. Warsztaty integracyjno- motywacyjne
 2. Wprowadzenie do edukacji pozaformalnej. Edukacja formalna a pozaformalna. Warsztat jako forma edukacyjna
 3. Edukacja obywatelska- wymiar lokalny i regionalny
 4. Edukacja obywatelska- wymiar krajowy
 5. Edukacja obywatelska- wymiar europejski
 6. Edukacja obywatelska- wymiar globalny
 7. Prezentacja dobrych praktyk
 8. Potrzeby młodzieży, aktywizacja młodzieży do działań lokalnych
 9. Przedstawienie analiz lokalnych potrzeb młodzieży
 10. Zarządzanie projektem metodą „zarządzanie cyklem projektu” Projekty w pracy z młodzieżą. Cykl życia projektu. Definiowanie projektu. Logistyka przygotowania projektu i szkolenia. Ewaluacja projektu
 11. Pozyskiwanie środków na projektu pro-obywatelskie (środki krajowe i zagraniczne)
 12. Metodyka edukacji pozaformalnej- edukacja obywatelska w wielu wymiarach
 13. Planowanie projektów pro-obywatelskich i ewaluacja

TRENERZY:
Szkolenia będą prowadzone przez trenerów Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa: Annę Polus, Annę Jamroz- Ciesielską, Krzysztofa Wiatra, Magdalenę Zatylną.

KOSZTY:
Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu do Wrocławia oraz opłatę uczestnictwa za całość szkoleń w wysokości 150 zł. Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie, komplet materiałów szkoleniowych, dostęp do materiałów on-line, konsultacje z trenerami. W przypadku, gdyby koszty były przeszkodą w udziale w projekcie, prosimy o kontakt z Anną Jamroz-Ciesielską (anna.jamroz@silesius.org.pl, tel.kom. 722 11 06 04).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy przesłać do 31.10.2011 (poniedziałek) do godziny 16:00 pocztą elektroniczną na adres anna.jamroz@silesius.org.pl, faksem na numer 71 797 59 54 lub pocztą tradycyjną na adres: Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, ul. W.Stysia 16a, 53-526 Wrocław

ORGANIZATOR:
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
ul. W.Stysia 16a, 53-526 Wrocław
tel. 71 338 07 93

Informacji o projekcie udziela Anna Polus, anna.polus@silesius.org.pl, tel.kom. 722 11 06 02.

Załączniki:

 • Akademia_Edukacji_Obywatelskiej.pdf
 • AEO_Formularz_zgłoszeniowy.doc

 

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl