Konsultacje projektu nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów do 24 października 2011 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach nowej wersji SZOP-u. Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do programu Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego, podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dodatkowych modyfikacji wynikających z dotychczasowej praktyki wdrażania PO KL.

Zmiany, jakie znalazły się w dokumencie są bardzo niebezpieczne dla dalszego aplikowania o środki z EFS przez organizacje pozarządowe. W zaproponowanej wersji dokumentu SZOP są propozycje związane z wymaganym wkładem własnym do projektów dla wszystkich Priorytetów PO KL. Niestety może okazać się, że wiele organizacji nie będzie mogło aplikować z powodu braku wymaganego wkładu własnego, który w przypadku projektów finansowanych w ramach PO KL będzie znacznie większy niż np. wymagany w ramach PO FIO np. jeśli wnioskodawca złoży projekt wartości ok. 1 mln zł dopuszczalne 20 % na zarządzanie wynosi w tym wypadku 200 000 zł to 15 % z tej wartości to około 30 tysięcy złotych wymaganego wkładu własnego. Jest to bardzo poważne ograniczenie dostępności do funduszy unijnych dla podmiotów spoza biznesu i JST, którzy będą w stanie takie środki wygospodarować.

Dlatego zachęcam Państwa do udziału w konsultacjach i przesyłania uwag do 24 października na mój adres: maria.mika@dfopwww.hb.pl. Zebrane uwagi w zbiorczym dokumencie przesłane będą przez Federację do instytucji prowadzących konsultacje. 

Na tym etapie mamy jeszcze realny wpływ na zmianę konsultowanego projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, który będzie mógł ulec dalszym modyfikacjom w zależności od wyników konsultacji i negocjacji Programu, prowadzonych z Komisją Europejską.

Bardzo proszę wszystkie uwagi przygotować na wymaganym formularzu zmian.
W załączeniu przesyłam:


Dyrektor DFOP
Maria Mika

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl