Wnioskodawcy projektu ustawy o zrzeszeniach złożyli oświadczenie o wycofaniu podpisów.

więcej >>>

Do 31 marca można zgłaszać się do konkursu „Edukacja finansowa dla społeczności lokalnych” skierowanego do organizacji pozarządowych, które chcą przekazywać wiedzę z zakresu edukacji finansowej w społecznościach lokalnych. Pięć organizacji, które wykażą największe doświadczenie oraz inicjatywę w prowadzeniu projektów edukacyjnych, otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł oraz poprowadzi warsztaty Akademii Rodzinnych Finansów.

więcej >>>

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy PAFW.

więcej >>>

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zaprasza osoby zainteresowane na   spotkanie informacyjne w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektów zmiany ustawy o zbiórkach publicznych oraz ustawy o zrzeszeniach.

więcej >>>

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą prywatną Heapmail Internet Solutions Spółka z o.o. od stycznia 2011 r. rozpoczęły realizację projektu: „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Projekt ma charakter innowacyjny i  przewidywany czas realizacji od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.3. - Projekty Innowacyjne.

więcej >>>

Zakończyliśmy II ostatni już etap rekrutacyjny na cykl „Zadządzanie i Rozwój Organizacji Pozarządowej” do projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” realizowanego w partnerstwie przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) , Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (DFOP) oraz partnerów lokalnych z Głogowa, Żmigrodu i Zgorzelca.

więcej >>>

Instytucja Kultury Wrocław 2016 w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje członkowskie Federacji oraz wszystkie zainteresowane na spotkania mające na celu zaprezentowanie aplikacji konkursowej Wrocławia oraz przeprowadzenie tzw. "konsultacji społecznych" z przedstawicielami organizacji pozarządowych i zachęcenie do zagospodarowania wątków i programów konkretnymi projektami oraz wydarzeniami. Europejska Stolica Kultury to nie tylko roczny festiwal wydarzeń z zakresu kultury wysokiej. To przede wszystkim konkretne działania, które mogą m. in. zmniejszyć patologie społeczne, podnieść poczucie obywatelskości czy świadomości ekologicznej.

więcej >>>

Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna” został zaprezentowany w publikacji  wydanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu pt.: „Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku”.

więcej >>>

Centrum Pro Bono, projekt realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Porad Prawnych, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu oraz Fundację Bis z Krakowa daje organizacjom pozarządowym możliwość uzyskania bezpłatnej i profesjonalnej pomocy od prawników. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski, a od kilku miesięcy biorą w nim udział również wrocławskie (dolnośląskie) kancelarie prawne.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Lokalnymi Grupami Monitoringu rozpoczęły badanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl