Zapraszamy organizacje pozarządowe i małe/średnie firmy z Dolnego Śląska do nadsyłania listów intencyjnych z pomysłem na partnerski projekt. Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i wspierania lokalnych społeczności.

więcej >>>

Kilkanaście przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska rozpoczęło realizację wspólnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie będą organizować między innymi warsztaty dla dzieci i dorosłych, aktywizować seniorów, budować ścieżki edukacyjne, a nawet przypominać czasy świetności dolnośląskich hut szkła. Wszystkie te projekty realizowane są dzięki Programowi Małych Grantów, będącego częścią większego projektu „Współpraca Międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Kto jeszcze nie zdążył wziąć do tej pory udziału w programie powinien się spieszyć, ponieważ termin wysyłania listów intencyjnych do drugiej edycji mija 23 kwietnia.

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zapraszają liderów opinii z Dolnego Śląska na konferencję "Audiodeskrypcja w przestrzeni publicznej".

więcej >>>

Od grudnia 2011 r. do marca 2012 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przeprowadziła wewnętrzne badanie potencjału organizacji członkowskich. Wszystkie organizacje zrzeszone w Federacji zostały poproszone o wypełnienie ankiety informacyjnej. Wyniki są niezwykle zaskakujące.

więcej >>>

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach. Skierowane są one do instytucji ubiegających się o środki z EFS lub realizujących już projekty w ramach PO KL. Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania także ze wsparcia doradcy - zarówno na etapie pisania projektu jak i jego realizacji.

więcej >>>

W dniach 04-05.2012 r. w Krzyżowej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie animatorów i doradców z 16 inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku oraz realizatorów projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Ruszył nowy projekt na rzecz wspierania równości płci w miejscu pracy i w życiu publicznym. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji do zaplanowanych działań!

więcej >>>

Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012.

więcej >>>

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje coraz większe poparcie wśród firm z regionu. Razem z organizacjami pozarządowymi i naukowcami tworzą one Dolnośląską Federację Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). W czasie dwóch spotkań, które odbyły się w marcu opiniowano statut i kartę zasad działania tworzącej się Federacji. Przedsiębiorcy i izby gospodarcze już teraz deklarują chęć przystąpienia do tworzącej się struktury, widząc w niej nowe szanse na rozwój.

więcej >>>

W sobotę 26 maja 2012 r. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 i mają charakter otwarty. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

więcej >>>

Wyniki wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/P/2012, której przedmiotem były usługi obejmujące świadczenie doradztwa na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Protokół wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 13.03.2012 w ramach projektu Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze: UDA-POKL.08.02.01-02-027/10-00 z dnia 10.02.2011 r.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl