Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, operator Programu Wolontariatu Długoterminowego, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w Programie. Program umożliwia nawiązanie długofalowej współpracy z wolontariuszami (od 6 do 12 miesięcy) oraz uzyskanie dofinansowania pokrywającego koszty goszczenia wolontariusza w organizacji (m.in. zakwaterowania i wyżywienia).

więcej >>>

12 lipca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie, którego celem było określenie zasad współpracy z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi. Spotkanie było głównie poświęcone współpracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz włączeniu Partnerów Społeczno-Gospodarczych w przygotowania do nowego okresu programowania funduszy UE na lata 2014 - 2020.

więcej >>>

Fundacja Ekorozwoju zaprasza / w szczególności lokalne NGO z Dolnego Śląska do wzięcia udziału w naszym kolejnym naborze wniosków na Festiwale recyclingu czyli wydarzenia informacyjno -edukacyjne propagujące zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

więcej >>>

W jaki sposób przygotować się do działania po zakończeniu środków europejskich? Czy i w jaki sposób organizacje będą realizatorami programów strategicznych? Jakie obszary działania organizacji będą uwzględnione w nowej strategii? Gdzie i jak możemy zgłaszać nasze propozycje, koncepcje, uwagi do projektu strategii?

więcej >>>

Chcesz się dowiedzieć, jak Twoja gmina wydaje pieniądze na sport? Kto z nich korzysta? Jakie są źródła  finansowania sportu w gminie? Jak powinno wyglądać ich prawidłowe wydatkowanie i jak robi to Twoja gmina? Chcesz zabrać głos w tej sprawie, namówić do działania innych mieszkańców i mieszkanki, wpływać na racjonalne i trafne wydawanie pieniędzy? Jeśli tak, przyłącz się do Obywatelskiego Monitoringu Sportu organizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje  skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Animatora/ki  Inkubatora NGO w Lokalnym Inkubatorze NGO w Legnicy w ramach projektu  pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci  Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój  potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu  obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach projektu współfinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego  organizuje spotkanie konsultacyjno-informacyjne na temat narzędzi i możliwości wdrażania działań na rzecz wspierania równości płci w życiu społecznym i lokalnym dla przedstawicieli władz lokalnych, samorządów lokalnych, radnych, sołtysów/sołtysek i przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce w Smolcu w siedzibie Świetlicy wiejskiej w Małej Sali przy ul. Głównej 47, w godzinach od 16:00 do 19:00.

więcej >>>

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami prasowymi dotyczącymi kwestii nadużyć przy wydawaniu dotacji unijnych na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu jest prowadzenie partnerskiego dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a społecznością, w ramach, której działają.  Badania, które przeprowadzono w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, pokazały jednak, że nie zawsze się to udaje. Bodźcem do zmiany tej niekorzystnej sytuacji stał się Program Małych Grantów, realizowany w ramach projektu. Jego pierwsza tura rozstrzygnięta została w marcu 2012, gdy przyznano pierwsze 11 grantów. W czasie drugiej tury Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, przyznała kolejne 9 grantów. Zostały one przeznaczone na realizację projektów przez partnerstwa składające się z organizacji pozarządowej i małego bądź średniego przedsiębiorstwa. 

więcej >>>

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Festynie "Poznajemy się coraz lepiej" z okazji Dnia Dziecka w ramach Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy, gdzie nasza organizacja członkowska Fundacja Lepsze Dni jest jednym z partnerów i głównych współorganizatorów.

więcej >>>

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie antydyskryminacyjnym. Zastanawiałeś/aś się kiedykolwiek, co wpływa na nasz sposób postrzegania świata i innych ludzi? Czy spotkałeś/aś się kiedyś z dyskryminacją i chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się jak jej przeciwdziałać? A może chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć, czy sam/a nie dyskryminujesz innych? Jeśli nurtują Cię te pytania, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie!

więcej >>>

W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych na bezpłatne dwudniowe szkolenie z zakresu aspektów formalno – prawnych wolontariatu. Na szkoleniu zostaną między innymi opracowane indywidualne plany wolontariackie. Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 14 czerwca 2012 roku w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu pl. Św. Macieja 5a, II piętro we Wrocławiu.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl