Inkubator to urządzenie potrzebne organizmom jeszcze zbyt młodym, by mogły samodzielnie przetrwać w środowisku naturalnym. Na dojrzałość czekają w nich jednak nie tylko oseski, ale i emeryci. Bo najmłodsza organizacja w jednym z dolnośląskich inkubatorów NGO to Zgorzeleckie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów. Trzeba ich było w bezpiecznym środowisku przetrzymać, bo owszem chcieli robić potańcówki i jeździć na wycieczki, ale już o dokumentacji to najchętniej by zapomnieli.

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia dwóch spotów telewizyjnych promujących ekonomię społeczną, które powstały w ramach projektów "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" oraz "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzchu".

więcej >>>


W dniu 25 czerwca 2013 r. w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie z Zarządem i pracownikami biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie zainicjowane zostało przez Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i ds. Organizacji Pozarządowych – Ewę Brzegowską oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ”AURA" - Tadeusza Kowalczyka.

więcej >>>

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych została członkiem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Misją WRZOS’u jest reprezentowanie interesów osób i grup społecznie marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez służbę organizacjom i instytucjom socjalnym.

więcej >>>

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne itp).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Lider to osoba, która zarządza zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Jest to praca w charakterze wolontariatu. Liderzy uczą się zarządzania zespołem, biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i realnie zmieniają rzeczywistość w której żyją.

więcej >>>

Projekt „Sprawne organizacje – silna Federacja” jest kontynuacją poprzednich inicjatyw Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mających na celu wzmacnianie roli i efektywności działań organizacji członkowskich oraz organizacji współpracujących z DFOP, poprzez rozwój potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji w zakresie zdolności do prawidłowego funkcjonowania, budowania reprezentacji i uczestnictwa w mechanizmach partnerstw publiczno-społecznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2013 do 31 grudnia 2013r.

więcej >>>

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

więcej >>>

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”. Termin konsultacji: od 23 maja br. do 30 czerwca br.

więcej >>>

Obywatelu bądź aktywny nie tylko na wiosnę! Tydzień Aktywności Obywatelskiej na Dolnym Śląsku 20-27 maja 2013. Przeczytaj szczegółowy harmonogram działań.

więcej >>>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Prezydent Miasta Jeleniej Góry zapraszają  w dniu 24 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl